Nya bostäder vid Aprikosgatan
Illustration av nya byggnader vid Aprikosgatan. I bakgrunden syns befintlig byggnad med förslag på påbyggnad av med en våning. Illustration: Liljewall.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Aprikosgatan

Hässelby Strand

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 120 bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand. Detaljplanen föreslår en utveckling av fastigheten med två nya hus längs med Aprikosgatan och påbyggnad på befintliga hus. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätt.

Projektfakta

För befintlig bebyggelse prövas påbyggnad med en våning. Påbyggnaden ska göras med utgångspunkt i det ursprungliga utförande. Entrén till det nya våningsplanet ska ske via ett nytt trapphus på ena sidan av varje byggnad.

Utformning och placering av nya byggnader ska göras med utgångspunkt i områ­dets kulturhistoriska och ursprungliga värden. Våningsantalet för den nya bebyggelsen längs med Aprikosgatan föreslås bli fem till sex våningar.

Parkering föreslås i garage och markparkering inom fastigheten Paradsängen 1 och på byggaktören Willhems angränsande fastigheter på andra sidan Aprikosgatan, med namnen Skänkrummet och Galleriet.

Fördelning av de cirka 120 bostäder:

Påbyggnaderna ger totala 42 nya lägenheter:

  • Hus A – 16 nya lägenheter
  • Hus B – 8 nya lägenheter
  • Hus C – 8 nya lägenheter
  • Hus D – 10 nya lägenheter

Nya byggnader ger totala 78 nya lägenheter:

  • Hus E – 34 stycken lägenheter
  • Hus F – 44 stycken lägenheter

Se förslaget i 3D. Klicka på länken eller bilden här nedan så får du upp 3D-vyn. Klicka på knappen Modell för att se förslaget. Klicka på solsymbolen för att se solstudien.

Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild.

Grönytor

De två nya byggnaderna ligger på områden som till stor del är asfalterade, vilket gör att endast en mycket liten del av befintliga gröna ytor påverkas. Förslaget syftar till att bevara befintlig grönska i så stor utsträckning som möjligt och att utrymmet runt husen fortsätter att bidra med grönska till gaturummet.

Trafik och gator

Gatunätet kommer inte att förändras. Den befintliga infarten till fastigheten kommer att behållas som infart till det nya parkeringsgaraget. En ny infart till kvarteret föreslås mellan de nya husen.

Byggaktör

Willhem Stockholm AB.

Marken ägs av Stockholms stad med Willhem Stockholm AB som tomträttshavare.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 25 oktober–5 december 2022.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: Preliminärt juni 2023.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: Preliminärt november 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Nya bostäder vid Aprikosgatan.
Nya hus markerade med svart punkt. Befintliga hus med en våning påbyggd markerade med vit punkt.
Bostäder vid Aprikosgatan.
Nytt hus vid Aprikosgatan. Vy från söder. Illustration: Liljewall.
Nya bostäder vid Aprikosgatan.
Nytt hus vid Aprikosgatan. Vy från norr. Illustration: Liljewall.
Nya bostäder vid Aprikosgatan.
Illustration av påbyggnad på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.
Bostäder vid Aprikosgatan.
Illustration av påbyggnad på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.
Bostäder vid Aprikosgatan.
Illustration av nya entréer och trapphus på befintliga hus. Vy från gård. Illustration: Liljewall.

Kontakt

Rhoda Hersson-Ringskog

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Carl Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad