Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

100 nya bostäder vid Aprikosgatan

Hässelby Strand

Planen syftar till att pröva en till två nya byggnader inom kvarteret Paradsängen 1 och påbyggnad med en till tre våningar på befintliga byggnader. Totalt kan förslaget ge cirka 100 nya bostäder.

Projektfakta

Cirka 100 hyresrätter

Planen syftar till att möjliggöra en påbyggnad med en till tre våningar på befintliga byggnader inom kvarteret Paradsängen 1. En våning på de lägre husen och tre våningar på punkthuset. Planen föreslår även uppförande av en till två nya bostadshus utmed Aprikosgatan. Totalt kan förslaget ge cirka 100 nya bostäder. Idag finns en kvartersgata på fastigheten som också används som boendeparkering. Genom en ny dragning av kvartersgatan och underjordiska garage kan yta frigöras för ny bostadsbebyggelse. 

Byggaktör

Willhem Stockholm AB har fått markanvisning. Marken ägs av Stockholms stad med Willhem Stockholm AB som tomträttshavare.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021.
  • Samråd planeras i kvartal 4, 2022.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2023.
  • Antagande planeras i kvartal 3, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rhoda Hersson-Ringskog

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad