Tre lameller i vitt med många fönster med bruna karmar och viss spröjs visas.
Visionsbild över möjligt utformning.
Projekt Planerat

130 bostäder och 30 arbetsplatser i Bagarmossen

Bagarmossen

Staden har ett förslag om cirka 130 bostäder och lokaler som innehåller kontor och kommersiell verksamhet på två platser längs Ljusnevägens bägge sidor i Bagarmossen.

Projektfakta

Detaljplanen bedöms i ett tidigt skede möjliggöra för cirka 130 nya bostäder och lokaler innehållandes kontor och kommersiell verksamhet i ett kollektivtrafiknära läge. Det ska ske genom en förtätning vid Ljusnevägen i kvarteret Jämlikheten 2 och i en del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen.

Den nya bebyggelsen ger möjlighet att länka samman bebyggelsen på bägge sidor av Ljusnevägen genom att den placeras och utformas på ett sätt som bidrar till att förstärka gaturummet samt skapa ökad trygghet.

Markägarförhållanden och byggaktör

Staden äger marken som för de båda fastigheterna. Kvarteret Jämlikheten 2 upplåts genom tomträtt åt Sockerbagaren ekonomiska förening, ett dotterbolag till  ALM Småa Bostad AB och del av Skarpnäcks gård 1:1 har markanvisats till Wåhlins fastigheter.

Byggaktörer:

Tidplan

  • Start-PM, maj 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 2 2024
  • Ställningstagande, preliminärt kvartal 3 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2025
  • Antagande Stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 2 2025

Skiss på nya bostäder längs Ljusnevägen.
Illustration: Mührer Folkar Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad