Visionsbild, vy från Petersbergsvägen (Dinell Johansson för Primula).
Projekt Planerat

Cirka 150 bostäder vid Klubbacken

Hägersten

Vid Klubbacken i Hägersten planerar staden för cirka 150 bostäder. Fastighet som berörs är del av Hägersten 1:1. Förslaget är på samråd 2 maj-13 juni 2023.

Inbjudan till samråd

Om projektet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 150 bostäder, längs Klubbensborgsvägen i Hägersten. Bostäderna planeras bli både bostadsrätter och hyresrätter. Planen möjliggör även för lokaler i bottenvåningarna, som tillsammans med bostadsentréerna kan bidra till den upplevda tryggheten och ett mer levande stadsrum.

Förslaget innehåller 10 punkthus längs Klubbensborgsvägen och vid korsningen med Brådstupsvägen.

Den nya bebyggelsen kan bidra till att stärka korsningen Klubbacken, Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen, som ett nära centrum och mötesplats.

Preliminär tidplan

  • Start-PM (Stadsbyggnadsnämnden), 26 november 2020
  • Samråd, 2 maj-13 juni 2023
  • Granskning, kvartal 3 2023
  • Antagande (Stadsbyggnadsnämnden), kvartal 1 2024

Byggaktörer

Primula Byggnads AB

Bilder samrådsförslag

Visionsbild, vy från Petersbergsvägen (Dinell Johansson för Primula).
Illustrationsplanen visar punkthus uppförda längs med Klubbensborgsvägen. Brådstupsparken renoveras och Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen får nya gångbanor. (Dinell Johansson och Veronika Borg för Primula inklusive förslag för Brådstupsparken av AJ Landskap och gatumark av Structor).
Planförslaget, elevation från Brådstupsparken (Dinell Johansson och Veronika Borg för Primula)

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Viklund

projektledare, exploateringskontoret

Jesper Fornander

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad