• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Gösta Ekmans väg

Hägersten

Området vid Gösta Ekmans väg i Hägersten ska utvecklas med cirka 80 nya bostäder i ett service- och kollektivtrafiknära läge. Samråd pågår 26 september–7 november 2023.

Detaljplanen syftar till att utveckla delar av Gösta Ekmans väg med ny bostadsbebyggelse i ett service- och kollektivtrafiknära läge och skapa förutsättningar för goda och varierade boendekvaliteter med närhet till attraktiva naturområden. I planen föreslås cirka 80 nya bostäder som avses upplåtas med hyresrätt.

Planområdet är beläget vid Gösta Ekmans väg i Hägersten med närhet till Axelsbergs centrum och tunnelbanestation. Detaljplanen omfattar fastigheten Spöksonaten 1 och del av Hägersten 1:1. Området är cirka 6 500 kvadratmeter stort och gränsar i öster mot fastigheten Spöksonaten 2 och i väster mot fastigheten Advent 1.

Tidsplan

Start-PM, 26 maj 2021
Samråd, 26 september–7 november 2023
Granskning, preliminärt kvartal 2, 2024
Antagande i stadsbyggnadsnämnd, preliminärt kvartal 4, 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

HEBA Fastighets AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Viktor Hemling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 238

Johan Morén
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Hägersten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad