En del av Bjursätragatan.
Projekt Planerat

430 nya bostäder längs Bjursätragatan

Rågsved

Nu planeras för 430 nya bostäder längs Bjursätragatan och en utveckling av Rågdalen. Planen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved. I december 2022 är det dags för samråd.

Aktuellt

Samråd för förslaget till detaljplan är planerat från den 6 december 2022 - 3 februari 2023. Då har du möjlighet att ta del av förslaget i sin helhet och lämna dina synpunkter. Mer information om samrådet kommer inom kort.

Projektfakta

Mer liv längs Bjursätragatan

Planen är att göra Bjursätragatan till en mer levande gata med cirka 430 nya bostäder, varav 270 bostadsrätter. I husens bottenvåningar planeras för olika typer av verksamheter, och en befintlig förskola är tänkt att byggas ut. I förslaget ingår även att utveckla parker och allmänna platser. Till exempel planeras Rågdalen att stärkas som mötesplats med aktiviteter för alla åldrar.

Planområdet är en del av utvecklingsarbetet med Bjursätragatan som i sin tur ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. Precis som i det övergripande projektet är det prioriterat att stärka de sociala värdena i området. Det innebär till exempel genom att det ska finnas stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla.

Så tyckte ni om Bjursätragatan

Som en del av det förberedande arbetet med projektet genomfördes under 2020 en så kallad tidig dialog för Rågsved. Där fick boende och verksamma i området svara på frågor kring utvecklingen av bland annat Bjursätragatan. Svaren som kom in tas med i det fortsatta arbetet, och du hittar all information om resultatet på webbplatsen Mitt Hagsätra Rågsved.

Mitt Hagsätra Rågsved

Resultaten från dialogen har redan legat till grund för en tillfällig aktivitetspark som ska byggas i södra Rågdalen med start under hösten 2022.

Aktivitetspark i Rågdalen

Områden och byggaktörer

Klicka på bilden för en större version.

Här är de områden som planeras att utvecklas. Följande byggaktörer har fått markanvisning:

Område 1: Ikano - 65 hyresrätter
Område 2 och 3: NRE Sweden - 80 bostadsrätter
Område 5: Bonava - 115 bostadsrätter 
Område 9: Sveafastigheter - 30 hyresrätter
Område 10 och 11: Signatur fastigheter - 65 hyresrätter
Område 12: Sisab - Befintlig förskola ersätts med en ny större.
Område 13: Bjurtassen fastighets AB - 75 bostadsrätter
Område 14: Stockholms stads mark. Här planeras utveckling av parkmarken, inte bostäder.

Område fyra, sex, sju och åtta har under planprocessen utgått på grund av att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett genomförande

Jämförelseförfarande

För område 2, 3, 5 och 9 har markanvisningen gjorts efter så kallat jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande används ofta när flera byggaktörer sökt markanvisning på i princip samma plats. Dessa byggaktör bjuds då in att lämna en ny ansökan med enklare beskrivning och skisser av sin projektidé för att jämföra bidragen utifrån de kriterier som har satts. Stockholms stad väljer sedan ut den byggaktör som bäst uppfyller kraven. 

Tidplan

Samråd: December 2022- januari 2023
Granskning: Hösten 2023
Antagande av detaljplan: Våren 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Flygbild över södra RÅgsved och planområdet.
Flygbild över södra Rågsved och planområdet.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Soroor Notash

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad