Flygperspektiv över Albano campusområde med utsikt in mot Stockholm
Källa: BSK Arkitekter
Projekt Pågående

Albano

Östermalm stadsdelsförvaltning, Norra Djurgården

Albano blir ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här skapas ett unikt campus med bland annat student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö.

Projektfakta

Vad?

I området Albano kommer det att byggas cirka 150 000 kvadratmeter universitets- och högskolelokaler, varav cirka 50 000 kvadratmeter är avsedda för student- och forskarbostäder. Området kommer att omvandlas till universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader med inslag av student- och forskarbostäder.
Målsättningen är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav i sambandet mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Varför?

I Stockholm finns ett stort behov av bostäder och lokaler avsedda för studenter, forskare och life scienceföretag.

När?

Trafikverket påbörjade mindre arbeten hösten 2015.
Första spadtaget togs 30 november 2015.
Byggstart 2016.
Planerad första inflyttning:
Bostäder: 2021.
Universitetslokaler: 2020

Vem?

Planägare: Stockholms stad 
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects

Flytta hit?

Albanoområdet ligger inom Nationalstadsparken.

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Albanobacken, hus 2
Albanobacken, hus 2. Källa: CCO Arkitekter
Albanovägen, hus 2. Källa: CCO Arkitekter
Albanovägen, hus 2. Källa: CCO Arkitekter
Albanobacken, hus 2 och 4.
Albanobacken, hus 2 och 4. Källa: CCO Arkitekter
Vy över trappan upp mot campusområdet
Källa: BSK Arkitekter
Vy över gågata mellan två föreläsningsbyggnader
Källa: BSK Arkitekter
Vy över gågatan inne på campusområdet
Källa: BSK Arkitekter

Vill du veta mer?

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till handlingarna i bygg- och plantjänsten

Relaterade områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad