Flerbostadshus sedda från hörnet Johan Skyttes väg och Segervägen. Tre byggnader i grå, brunbeige och beige nyanser. Illustration
Visionsbild. Bebyggelsen sedd från hörnet Johan Skyttes väg och Segervägen. Bild: Reflex Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Landsknekten

Älvsjö

Två äldre villor ersätts med flerbostadshus för 30 bostadsrätter. Planområdet gäller fastigheterna Landsknekten 4 och 22 i Älvsjö.

30 nya bostäder

Förslaget gör det möjligt att komplettera området med flerbostadshus för 30 bostadsrätter. Planen föreslår också lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

Planområdet, som är cirka 2 000 kvadratmeter, ligger i korsningen mellan Johan Skyttes Väg och Segervägen, cirka 350 meter från Älvsjö centrum. På fastigheterna finns idag två äldre villor.

Flera delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär och tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Tidsplan

  • Start-PM: 14 februari 2019
  • Samråd: 20 april–31 maj 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Esstate/Serneke.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anja Linna
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 273

Projekt i Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad