Flerbostadshus sedda från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes väg. Omgivet av mindre bostadshus och ett café, människor och biltrafik. Illustration
Möjlig gestaltning, hus A och hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen, Kavelbron

Älvsjö

I kvarteret Kavelbron i Älvsjö planeras det för ny bebyggelse om cirka 100 bostäder och lokaler i fastigheternas bottenvåningar.

Bostäder och lokaler för centrumändamål

Kvarteret Kavelbron ligger centralt i Älvsjö med en bebyggelse av villakvarter och flerfamiljshus. Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder och lokaler för centrumändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bebyggelse som, bland annat genom sin placering och utformning, kommer bidra till att utveckla området vid Johan Skyttes väg, Sjättenovembervägen och Älvsjövägen.

Flera delprojekt

Inom området pågår just nu ytterligare tre detaljplaner.

Bilder

Ett flerbostadshus i ljusa färger med fem våningar, vid en gatukorsning.  Träd och biltrafik. Illustration
Kavelbron norra. Möjlig gestaltning, byggnad med lokal i hörnet. Vy från Älvsjövägen mot söder. Bild: Robert Sandell Arkitektkontor
Ett flerbostadshus i fem våningar sett från gårdssidan. Bostadshuset har ljusgul fasad och på gården syns träd och grönska, cykelställ och planteringar. Illustration
Kavelbron norra. Möjlig gestaltning av byggnad och bostadsgård. Vy mot norr. Bild: Robert Sandell Arkitektkontor
Gatukorsning ett flerbostadshus i förgrunden. Huset har en ljus färg och fyra våningar. Träd, häckar, gatuliv och andra hus i omgivningen. Illustration
Kavelbron södra. Möjlig gestaltning, hus C. Vy från Sjättenovembervägen mot norr. Bild: Urban Couture Arkitekter
Stadsradhus i ljusa färger som ligger vid en gata. Mittemot husen växer stora träd. Bilar och människor i rörelse. Illustration
Kavelbron södra. Möjlig gestaltning av stadsradhus, hus B. I bakgrunden syns hus C. Vy från Segervägen mot sydväst. Bild: Urban Couture Arkitekter

Översiktsplan

Detaljplanen stämmer väl överens med stadens översiktsplan där centrala Älvsjö är markerat som ett område med mycket stora möjligheter till stadsutveckling.

Det planeras och sker idag en utbyggnad av områden kring Älvsjö centrum, Älvsjövägen och Älvsjömässan. Tillkomsten av Spårväg syd och tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan kommer förstärka Älvsjös roll som regional målpunkt.

I översiktsplanen markeras även Johan Skyttes Väg som en stadsgata av lokal karaktär som successivt bör utvecklas genom tillskott av ny blandad stadsbebyggelse.

Tidsplan

  • Start-PM: mars 2021
  • Samråd: 19 oktober–29 november 2021
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnd: 9 juni 2022
  • Granskning: 15 mars–18 april 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: juni 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Nina Mjaaland
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 212

Stockholmshusen

Projekt i Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad