• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

650 bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen

Årsta

Stockholms stad föreslår cirka 650 nya bostäder och två förskolor vid Johanneshovsvägen.

Detaljplanen för kvarteret Allgunnen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger nära Bolidenplan, mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen. Båda dessa gator flyttas något för att ge plats åt de nya husen. I detaljplanen, som var på samråd våren 2018, föreslås cirka 650 nya lägenheter, två förskolor och lokaler för handel och service. Byggaktörer är Familjebostäder som bygger cirka 150 hyresrätter, Stockholmshem, 230 hyresrätter, JM, 130 bostadsrätter och Fastpartner, 60 bostadsrätter och 60 hyresrätter.

Familjebostäders lägenheter är en del av det så kallade Stockholmshusprojektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att få fram nya hyresrätter snabbare och till lägre kostnad än annan nyproduktion.

För att skapa liv och rörelse på gatorna planeras butikslokaler i bottenvåningarna på flera av husen. I två av bostadskvarteren byggs förskolor med fyra avdelningar vardera. Längs Johanneshovsvägen skapas ett nytt torg med träd, planteringar och plats för uteservering.

Tidsplan

Just nu utreds möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel i dialog med Trafikverket. Tidsplanen uppdateras när vi har mer information.

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Stockholmshusen

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad