Två höghus och ett lägre framför. Träd, lekplats och människor i rörelse, illustration.
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ligger Norr om tvärbanan och Rörviksbacken. Kvarteret ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Stockholms stad bygger gator och passager under tvärbanan

Tvärbanan har länge upplevts som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i projektet har därför varit att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Vid Rörviksbacken har Stockholms stad byggt en ny gång- och cykelbana med passage under tvärbanan som öppnade för allmänheten i december 2021. I gångtunneln finns ett konstverk som blev klart under 2022.

Stockholms stad ska även anlägga nya gator, med start under andra halvan av 2019.

Stockholmshem och JM bygger bostäder

Söder om tvärbanan har Stockholmshem byggt två hus med 160 hyresrätter och en förskola på egen mark. Byggnationen startade under hösten 2018 och husen är nu inflyttade och klara. Förskolan planeras vara klar våren 2022 och kommer att heta Idlången.

Byggaktören JM ska bygga 133 bostadsrätter vid Rörviksbacken i Sävlången. Byggnation kommer att ske i etapper med start för förberedande arbeten under 2020. Första inflyttning är planerad till 2022.

Bilder

Vy från balkong mot grönskande innegård. Människor i rörelse, illustration.
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Flerbostadshus med balkonger mot gata med buskar och träd. Människor i rörelse, illustration.
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Två flerbostadshus med balkonger ut mot gata kantad av träd, illustration.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Illustrationsplan över Rörviksbacken/Sävlången och närliggande kommande Väständaparken. Illustration: Tengbom

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad