• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

84 lägenheter vid Björksundsslingan

Bandhagen

Familjebostäder har byggt tre flerbostadshus med totalt 84 smålägenheter vid Björksundsslingan nära Bandhagens och Högdalens centrum och tunnelbana. Planområdet ligger bredvid kvarteret Filmen i en del av fastigheten Örby 4:1.

Flerbostadshusen har fyra och fem våningar och rymmer 84 lägenheter i form av ettor och mindre tvåor. För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet vänder entréer och vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstuga och cykelförråd, sig mot Björksundsslingan.

I garage under mark har parkeringsplatser kombinerats med platser för bilpoolsbilar. Det finns också cykelgarage med plats för minst två cyklar per lägenhet.

Bidrar till stadens bostadsmål

Den här detaljplanen utgör ett viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål och för att möta behovet av små lägenheter. Dessutom får de närliggande centrumen, Bandhagen och Högdalen, ökat underlag för utveckling.

Tidsplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 22 september, 2016
  • Detaljplanen vann laga kraft 22 juni, 2017
  • Byggstart skedde våren 2019 
  • Inflyttning påbörjades under 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad