Ett trähus i fem våningar. Balkongerna har spaljéer med klätterväxter. Nära huset går ett tågspår där ett tåg passerar. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder nära Bandhagens centrum

Bandhagen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 50 studentbostäder strax söder om Bandhagens centrum. Fastighet som berörs är del av Örby 4:1, utmed tunnelbanespåret.

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 50 studentbostäder i ett flerbostadshus längs tunnelbanespåret strax söder om Bandhagens centrum.

Planförslaget ska ta hänsyn till områdets karaktär och fungera väl med befintlig bebyggelse söder om Bandhagens centrum. Befintlig gångväg intill bostäderna ska fortsatt utgöra del av det nätverk av gröna gångstråk som binder samman stadsdelarna.

Förslaget är tänkt att bidra till att stärka Bandhagens centrum genom ökat kundunderlag och en kategori boende som bidrar till liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Plandata

Planområdet är beläget vid Fågelstavägens vändplan, mellan tunnelbanan och kvarteren Rustiken 1 och 2, i stadsdelen Bandhagen.

 

Bilder

Ett trähus i fem våningar sett från gavelsidan. Ett äldre hus står bredvid. Människor i rörelse. Illustration.
Ett trähus i femvåningar. Det är mörkt ute och husets fasad är upplyst. Ett tåg passerar. Illustration.
Ett trähus i fem våningar med balkonger med glasräcken.  Människor går förbi på gångvägen. Illustration.

Tidsplan

  • Samråd, 25 april – 5 juni 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Rustika studentbostäder AB och Stanwood Haley Properties AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad