Gatuvy . På andra sidan gatan syns vita och grå flerbostadshus. Människor i rörelse. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Grycksbovägen

Bandhagen

Projektet har inneburit fyra bostadshus med sammanlagt 148 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1.

Söder om korsningen Grycksbovägen och Örbyleden har fyra bostadshus med sammanlagt 148 lägenheter byggts. Byggnaderna är mellan fem och sju våningar höga och är placerade längs Grycksbovägen och Örbyleden. En smal gårdsyta har skapats i områdets södra del. Även om gården är smal ryms nödvändiga funktioner för de boende. Mot gården finns privata balkonger och uteplatser samt gemensamma uteplatser.

Byggnaderna ska tillsammans med planerad bebyggelse i kvarteret Diabilden, på andra sidan gatan, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet var att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Bilder

Två putsade vita flervåningshus där det ena visas från gaveln. Människor i rörelse. Illustration
En karta över området som skall bebyggas.

Tidsplan

  • Inflyttning, start i februari 2024
  • Byggstart, september 2022
  • Detaljplanen fick laga kraft maj 2019
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2018
  • Granskning ägde rum 5 september till och med 3 oktober 2018
  • Samråd ägde rum 14 februari till och med 14 mars 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planarbetet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Stockholmshusen

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad