• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fler hyresrätter vid Bandhagens centrum

Bandhagen

Bredvid tunnelbanespåret byggs cirka 100 nya hyresrätter. Genomförande av den nya detaljplanen innebär tillbyggnad på den befintliga fastigheten Ramsökaren 2, den före detta skolbyggnaden. Planen har fått laga kraft.

Bilder

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse,.
Illustrationsplan över förslaget. Illustration: Arkitema Architects.
Flygvy över området med ny bebyggelse, illustration.

Öster om tunnelbanespåret planeras nya hyresrätter genom tre tillbyggnader till den befintliga byggnaden. Den föreslagna tillbyggnaden ligger längs med tunnelbanespåret och bredvid en befintlig gång- och cykelväg. Med hjälp av de nya bostäderna kan detta bli en mer inbjudande plats, och en ny innergård kan skapas mellan befintlig byggnad och de tillkommande.

Fastigheten ligger precis vid tunnelbanespåret vid Bandhagen tunnelbanestation och angränsar i övrigt till Trollesundsvägen och Örbyleden. Fastigheten utgörs idag av en före detta skolbyggnad som är ombyggd till bostäder.

Bilder

Flerbostadshus, perspektiv från marknivå, illustration.
Illustration: Arkitema Architects.
Flerbostadshus, gångväg, illustration.
Perspektiv från tunnelbaneperrongen, sett från centrum. Illustration: Arkitema Architects.
Vy från bro över bilväg mot flerbostadshus, till göer i bild syns tunnelbanespår, illustration.
Vy från cykelbro över Örbyleden. Illustration: Arkitema Architects.
Flerbostadshus med loftgångar, illustration.
Illustration: Arkitema Architects.

Tidsplan

  • Markanvisning till Svenska Hus december 2016
  • Start-PM juli 2017
  • Samråd 11 februari–9 mars 2020
  • Granskning 23 september–20 oktober 2020.
  • Planen antogs i december 2020
  • Planen vann laga kraft 8 juli 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Svenska Hus.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad