Flerbostadshus sett snett framifrån från tunnelbaneperrong. Väg utanför huset, människor i rörelse, illustration.
Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Ett flerbostadshus med 84 bostäder byggs vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Ett flerbostadshus med 84 lägenheter ska byggas vid Bandhagen centrum. Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation.

Bebyggelsen får en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret blir 7 våningar hög med två våningar i suterräng, och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen förses med en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård anordnas också vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler föreslås i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Fler bostäder behövs

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen.

Pågående arbeten

Generella arbetstider: Vardagar klockan 06.45–19.00. Arbete kan ske under helger vid behov. Vardagar klockan 07.00–19.00 och lördagar klockan 08.00–16.00 kan det förekomma bullriga moment.

Nu går vi snart in i den sista fasen av bygget innan det är dags för inflytt. I augusti kommer Stationshuset att stå helt klart med 84 lägenheter i storlekarna 1–3 rum och kök samt en lokal i gatuplan med stora glaspartier mot Trollesundsvägen.

Nu pågår de sista arbetena med att färdigställa Stationshuset både invändigt och utvändigt.Under våren kommer vi att göra klart innergården, i samband med detta kommer även kommunen att genomföra markarbeten längst med vårt hus.Under sommarmånaderna kommer arbete att pågå med att färdigställa lokalen i bottenplan.

Projektet planeras vara klart sommaren 2022.

Generella arbetstider

Vardagar klockan 06.45–19.00. Arbete kan ske under helger vid behov.

Vardagar klockan 07.00–19.00 och lördagar klockan 08.00–16.00 kan det förekomma bullriga moment.

Kontaktuppgifter angående arbetet

Kontakta kundservice via 020-400 100 eller kundservice@wallenstam.se

Stockholms stad ska genomföra en ombyggnation av gator och förbättring av gatu- och trafikmiljö längs Mosstenabacken samt vid korsningen Mosstenabacken och Trollesundsvägen.

Arbetet kan påverka framkomligheten på plats men bilar ska kunna passera under tiden som det utförs. Arbetet startar i november 2023 och planeras att vara klart i maj 2024.

Arbetet utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad.

Bilder

Gata med flerbostadshus. Människor som promenerar på trottoar, illustration.
Vy från Trollesundsvägen mot Bandhagens tunnelbanestation. Bild: Sandell Sandberg arkitekter
Flerbostadshus sett snett framifrån från tunnelbaneperrong. Väg utanför huset, människor i rörelse, illustration.
Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter

Tidsplan

  • Start-PM: 15 juni 2017.
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018.
  • Granskning: 6 mars till 3 april 2019.
  • Antagande: Juni 2019.
  • Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-08-29 enligt Stadsbyggnadsnämnden antagandebeslut 2019-06-13, § 18. Länsstyrelsens beteckning: 4041-32212-2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad