Flerbostadshus sett snett framifrån från tunnelbaneperrong. Väg utanför huset, människor i rörelse, illustration.
Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Ett flerbostadshus med 84 bostäder har byggts vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation.

Den nya bebyggelsen har en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret är 7 våningar hög med två våningar i suterräng, och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen har en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård har byggts vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler finns i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Bilder

Gata med flerbostadshus. Människor som promenerar på trottoar, illustration.
Vy från Trollesundsvägen mot Bandhagens tunnelbanestation. Bild: Sandell Sandberg arkitekter
Flerbostadshus sett snett framifrån från tunnelbaneperrong. Väg utanför huset, människor i rörelse, illustration.
Vy från tunnelbaneperrongen. Bild: Sandell Sandberg Arkitekter

Tidsplan

  • Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-08-29 enligt Stadsbyggnadsnämnden antagandebeslut 2019-06-13, § 18. Länsstyrelsens beteckning: 4041-32212-2019.
  • Antagande: Juni 2019.
  • Granskning: 6 mars till 3 april 2019.
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018.
  • Start-PM: 15 juni 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad