Bostadshus längs en lätt trafikerad gata.
Vy från Trollesundsvägen mot nordväst. Visionsbild: Sjögren arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Sju punkthus längs Trollesundsvägen

Bandhagen

Sju bostadshus med sammanlagt 158 bostäder har byggts längs Trollesundsvägen, sydost om Bandhagens centrum. Området ligger vid kvarteret Framkallningen inom fastigheten Örby 4:1.

Punkthus i fem våningar

Längs Trollesundsvägen sydost om Bandhagen centrum har sju nya punkthus byggts. Husen är fem våningar höga och rymmer sammanlagt 158 bostäder. Mellan punkthusen finns bostadsgårdar mot Trollesundsvägen som genom grönska, bänkar och belysning tillför kvaliteter både för boende och förbipasserande. I samband med byggnationen rustades även Trollesundsvägen upp och gångbanan på den nordöstra sidan breddades för att kunna rymma en kombinerad gång– och cykelväg.

Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen. Den nya bebyggelsen ska även bidra till en tydligare entré till Bandhagen och säkrare trafik längs med Trollesundsvägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Bilder

Två höga flerfamiljshus i skumningen, illustration.
Visionsbild: Sjögren arkitekter.
Bostadshus längs en lätt trafikerad gata.
Vy från Trollesundsvägen mot nordväst. Visionsbild: Sjögren arkitekter.
Gatuvy med promenerande människor med paraply, längs en gata med bostadshus.
Vy från Trollesundsvägen mot söder. Visionsbild: Sjögren arkitekter.
Hus mankerade med rött på skiss, illustration.
Situationsplan över planområdet. Illustration: Sjögren arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd pågick 22 april–8 juni 2015.
  • Detaljplanen vann laga kraft 15 september 2017.
  • Byggnationen påbörjades i mitten av februari 2018.
  • Första inflyttning påbörjades under 2019.

Bostadshusen är färdigställda och från sommaren 2020 var inflytt helt genomförd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad