Vy över höga bostadshus och gata med människor intill Blackebergs torg och tunnelbana. Illustration
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och service vid Blackebergs torg

Blackeberg

Byggnation av cirka 130 nya bostäder och nya lokaler för vårdcentral, verksamhet och service vid Vinjegatan. Planen vann laga kraft 15 februari 2022.

Vinjegatan i Blackeberg förskjuts och rätas ut i sydvästlig riktning för att göra det möjligt med ett nytt kvarter intill torget. Det nya kvarteret ska främst bestå av bostäder men också lokaler för verksamheter. Cirka 120 bostäder ska byggas.

Största andelen bostäder blir hyresrätter, cirka 20 bostäder blir bostadsrätter.

Två byggnader som idag finns på platsen behöver rivas. Innan den befintliga vårdcentralen rivs ska den nya finnas på plats.

Förlängning av centrumområdet

Den nya bebyggelsen blir en förlängning av centrumområdet och ska stötta Blackebergs torg som är navet i stadsdelen. Stråk som finns mellan lokala mötesplatser och gröna områden ska rustas upp.

Markägare

Området ligger dels på mark upplåten med tomträtt (Norrmannen 11) och dels på allmän platsmark (del av Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23) som ägs av Stockholms stad.

Primula AB köpte 2016 tomträtten på fastigheten Norrmannen 11 av Hemfosa AB.

Tidsplan

 • Planen vann laga kraft 15 februari 2022
 • Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Domstolens avgörande står därför fast.
 • Antagande skedde i december 2020.
 • Granskning 9 oktober till 6 november 2019.
 • Samråd hölls 29 maj–10 juli 2018.
 • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Primula Byggnads AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad