Husarviksparken i etapp Norra 1. Foto: Exploateringskontoret
Projekt Genomfört

Bostäder, förskolor och handel i Norra 1

Hjorthagen

I den första etappen har tio byggaktörer byggt 670 bostäder och två förskolor med sju avdelningar.

Projektfakta

I de fyra första kvarteren har tio byggaktörer byggt 670 lägenheter och två förskolor med sju avdelningar. En fjärdedel av området är parkmark.

Gatunamnen anspelar på att området varit kunglig jaktmark. Som granne med Kungliga nationalstadsparken är kvartersnamnen hämtade från andra svenska nationalparker.

Norr om området finns en gång- och cykelbro över Husarviken.

Husen är sex våningar höga med en sjunde indragen våning mot gata. Mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken minskar bebyggelsen med en våning. Bebyggelsen har en urban karaktär, med tydlig skillnad mellan gata och gård. De gröna gårdarna innehåller bland annat lekplatser. Bostäder och utemiljö är tillgängliga för funktionshindrade.

Tidplan

Byggstart skedde i maj 2011 med första inflyttning i oktober 2012.

Byggaktör

Byggaktörer är Svenska Hus, NCC, Familjebostäder, Järntorget, SBC Bo, Erik Wallin, Seniorgården, Viktor Hanson, Lennart Ericsson och Reinhold Gustafsson.

Byggaktörer i etappen

Bildgalleri

Innegård i kvarteret Gotska Sandön. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Gångväg längs med Husarviken. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Stadsodling i Kontorsparken. Foto: Exploateringskontoret
Lekplats längs med Fågelhundsgatan. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Sopsug i kvarteret Abisko. Foto: Exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Bor du här eller tänker flytta hit är det oftast dem du har kontakt med.

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, Exploateringskontoret

För pressfrågor

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad