dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder i Henriksbergshamnen

Hägersten

I Henriksbergshamnen vid Eolshälls gård planeras cirka 200 bostäder på tidigare industrimark. Husen varierar mellan två och åtta våningar höga. Planen ska också säkra allmänhetens tillgång till strandområdet.

Projektfakta

I Henriksbergshamnen vid Eolshälls gård planeras ca 200 bostäder på en tidigare industrimark. Husens höjd varierar mellan två och åtta våningar. Planen ska också säkra allmänhetens tillgång till strandområdet genom att skapa ett allmänt parkstråk som kopplar promenadstråket som löper utmed Mälaren mellan Vinterviken och Klubbensborg.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 2015-02-03-2015-03-17 med samrådsmöte 26 februari.
  • Detaljplanearbetet har varit vilande ett antal år men återupptogs under andra kvartalet 2017.
  • Granskning preliminärt under 2019.
  • Antagande preliminärt under 2019.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Henrik Brånstad

Kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad