dcsimg
Projekt Pågående

Bostäder, kontor och handel i Ängsbotten

Hjorthagen

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Projektfakta

Vad?

Ängsbotten består av tre kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik. Detaljplanen innehåller även en ny bredare bro över Värtabanan med plats för gång- och cykelbanor.

När?

Länsstyrelsen beslutade att upphäva detaljplanen för att säkerställa hur de cirka 520 bostäderna kan uppföras i närhet till Värtabanan och dess tågtrafik med buller. Ett flertal svåra frågor kring tågbuller kvarstår att lösa i detaljplanearbetet innan detaljplanen kan ställas ut för granskning. Byggstart för bostäder kan tidigast börja 2021.

I januari 2018 började arbetena med att bygga en ny bro över Värtabanan vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Bron färdigställdes somamren 2019. 
Se planillustrationen

För området idag innehållande livsmedelsbutik har ännu ingen detaljplaneändring initierats.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade den 20 oktober 2011 att markanvisa Primula Byggnads för byggande av bostäder och verksamhetslokaler, samt Wallenstam för byggande av bostäder. Aros Bostadsutveckling markanvisades för cirka 60 bostäder och verksamhetslokaler den 19 januari 2012.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Jessica Dagert

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad