Karta över Aspudden där Hägerstensvägen korsar Essingeleden.
Ungefärligt planområde markerat i rosa på kartbilden.
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Hägerstensvägen

Aspudden

300-350 bostäder och förskola planeras nära där Hägerstensvägen och Essingeleden korsas i Aspudden. Fastigheter som berörs är Skärsliparen 2 och del av Liljeholmen 1:1.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra cirka 300-350 nya bostäder och en förskola i Aspudden. Tanken är utveckla planområdets centrala läge nära Aspudden och Midsommarkransen, vid gränsen till stadsutvecklingsområdet Liljeholmen och Södertäljevägen. Den nya bebyggelsen i förslaget ska utgöra entré till Aspudden.

Planen ska innefatta en omvandling av Hägerstensvägen till stadsgata och arbetet ska samordnas med programarbetet för Södertäljevägens omvandling till ett urbant stråk.

I arbetet ingår också att utreda möjligheten att omplacera en drivmedelsstation i området.

Program för Aspudden och Midsommarkransen

Förtätning inom planområdet är föreslagen i programmet för Aspudden och Midsommarkransen som antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013. Programmet angav ny bebyggelse vid planområdet på cirka 300 bostäder och förskola i syfte att förbättra entrén till stadsdelarna och förlänga Hägerstensvägens tydliga gaturum.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheterna Skärsliparen 2 samt del av Liljeholmen 1:1. Planområdet är cirka 39 000 kvm stort. Inom området finns idag ett behandlingshem och vårdhem.

Tidplan

  • Samråd, preliminärt kvartal 1 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 3 2025

Byggaktörer

Brabo Stockholm AB, ByggVesta AB och ALM Equity AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Hansson

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Eric Tällberg

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad