Situationsplan som visar bebyggelsen som föreslås. Planområdet är markerat med vit streckad linje. Illustration av Jägnefält Milton
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området , planområdet är markerat med vit streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)
Projekt Planerat

560 bostäder och två förskolor vid Selmedalsvägen

Hägersten

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 560 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg. Kvarteret heter Fader Bergström 3.

Visionsbild över området. Bild: Jägnefält Milton
Visionsbild kvarter 1. Bild: White arkitekter
Vy från väst. Bild: Jägnefält Milton
Visionsbild kvarter 4. Bild: Jägnefält Milton
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem.
Fader Bergström, visionsbild parken. Illustration Rikshem
Visionsbild fristående förskola. Bild: Jägnefält Milton
Situationsplan som visar bebyggelsen som föreslås. Planområdet är markerat med vit streckad linje. Illustration av Jägnefält Milton
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området, planområdet är markerat med vit streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)

Projektfakta

560 lägenheter och två förskolor

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för att bygga 560 lägenheter i kvarteret Fader Bergström, på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras två nya förskolor i bostadshusen. 

Förslaget innehåller grupper av punkthus som byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fått lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras. 

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

Äldre och tillfälliga förskolor ersätts med nya

Inom planområdet finns i dag fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ersätts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.

Projekt Maja Myra förskola

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

  • Skanska, cirka 270 lägenheter och en av förskolorna
  • Ikano, cirka 90 lägenheter
  • Lennart Ericsson, cirka 90 lägenheter och en av förskolorna

Utöver detta planerar Rikshem för cirka 80 lägenheter inom egen fastighet.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 23 april till 4 juni 2019
  • Granskning preliminärt Q3 2021
  • Antagande preliminärt Q4 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Nyheter

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad