dcsimg
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Projekt Pågående

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Årsta

När Årstastråkets första etapp Arlabacken är klart kommer det att finnas cirka 500 nya lägenheter och en ny förskola med sex avdelningar här. Första etappen färdigställs 2020.

Projektfakta

Staden utför mark- och gatuarbeten

Just nu pågår arbeten på flera ställen i området. Det medför vissa störningar för dig som bor i närheten. Vi gör vårt bästa för att minimera dem.

Under våren 2018 påbörjade Stockholms stad arbetet med finplaneringen i området. Finplanering innebär att vi färdigställer platsen. Vi kommer till exempel att lägga kantsten och göra planteringar. Finplaneringen inleddes med färdigställande av Johanneshovsvägen, från korsningen Sandfjärdsgatan upp till Årstavägen. Därefter påbörjas arbetet med att anlägga en ny rondell vid korsningen Årstavägen, Johanneshovsvägen och Ralångsvägen.

Sist att färdigställas blir Johanneshovsvägen från och med rondellen i riktning mot Bolinders Plan, fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station. Finplaneringen beräknas ta cirka två år.

Årstastråkets första etapp beräknas vara färdigställd under våren 2020.

JM:s bostadsrätter

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe, och 60 bostadsrätter på Lindes terrass. I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, har JM byggt 76 bostadsrätter. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder bygger just nu 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Inflyttning i hyreslägenheterna inleddes sommaren 2019 och beräknas pågå till februari 2020.

Familjebostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, med start hösten 2018.

Stockholms stads bostadsförmedling

Bildgalleri

Bild på gata kantad av träd och hus. Bilar kör på gatan och människor promenerar.
Visionsbild på Mejeriet. Illustration: JM
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Bild på gata med cyklar, människor och bilar. Gatan kantas av träd och hus
Visionsbild på Lindes backe. Illustration: JM
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad

  1. Lindes backe, JM, 181 bostäder. Färdigställd och inflyttad.
  2. Linde station, Familjebostäder, 187 bostäder, inflyttning pågår.
  3. Mejeriet, JM, 76 bostäder, inflyttad. Förskola med sex avdelningar i stadens regi, öppnade i början av 2018.
  4. Lindes terrass, JM, 60 bostäder, Färdigställd och inflyttad.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mejla dina frågor och synpunkter

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad