Kvinna med två barn går över gatan vid Arlabacken.
Projekt Genomfört

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Årsta

Nu är Årstastråkets första etapp Arlabacken, med bland annat cirka 500 nya lägenheter, färdiginflyttad och klar.

Aktuellt

Stadens arbeten klara

Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk som monteras på bergväggen längs Johanneshovsvägen under 2023 Vi återkommer med information om eventuell invigning av etappen.

Projektfakta

Stadens mark- och gatuarbeten

Under våren 2018 påbörjade Stockholms stad arbetet med finplaneringen i området. Finplanering innebär att platsen färdigställs till exempel genom att det läggs kantsten och göra planteringar. Finplaneringen inleddes med färdigställande av Johanneshovsvägen, från korsningen Sandfjärdsgatan upp till Årstavägen. Därefter påbörjas arbetet med att anlägga en ny rondell vid korsningen Årstavägen, Johanneshovsvägen och Ralångsvägen.

Sist att färdigställas blev Johanneshovsvägen från och med rondellen i riktning mot Bolinders Plan, fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station. 

JM:s bostadsrätter

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe, och 60 bostadsrätter på Lindes terrass. I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, har JM byggt 76 bostadsrätter. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder har byggt 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade. 

Familjebostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, med start hösten 2018.

Stockholms stads bostadsförmedling

Bildgalleri

Bild på gata kantad av träd och hus. Bilar kör på gatan och människor promenerar.
Visionsbild på Mejeriet. Illustration: JM
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Bild på gata med cyklar, människor och bilar. Gatan kantas av träd och hus
Visionsbild på Lindes backe. Illustration: JM
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad

  1. Lindes backe, JM, 181 bostäder. Färdigställd och inflyttad.
  2. Linde station, Familjebostäder, 187 bostäder, färdigställd och inflyttad.
  3. Mejeriet, JM, 76 bostäder, inflyttad. Förskola med sex avdelningar i stadens regi, öppnade i början av 2018.
  4. Lindes terrass, JM, 60 bostäder, Färdigställd och inflyttad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad