dcsimg
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Projekt Pågående

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Årsta

När Årstastråkets första etapp Arlabacken är klart kommer det att finnas cirka 500 nya lägenheter och en ny förskola med sex avdelningar här. Första etappen färdigställs 2020.

Aktuellt

Här uppdaterar vi löpande kring de arbeten som just nu pågår. Arbetena planeras vara helt färdiga till sommaren 2020.

  • Nära rondellen på norra sidan av Johanneshovsvägen skapas ett slags mur av granitblock. Den ska hålla upp gång- och cykelrampen som går upp från Johanneshovsvägen mot Ralångsvägen.
  • Schaktning längs Johanneshovsvägens norra sida, från i höjd med trappan upp till Ralångsvägen och österut, pågår nu. Här ska det sen läggas kablar.
  • Schaktning för busshållplats och gång- och cykelbana på den norra sidan av Johanneshovsvägen i höjd med Linde station pågår nu.
  • Schaktarbeten mitt i Johanneshovsvägen är klara och trafiken igång på södra sidan av Johanneshovsvägen.
  • Den permanenta gång- och cykelbanan på södra sidan av Johanneshovsvägen är nu igång.

Projektfakta

Staden utför mark- och gatuarbeten

Under våren 2018 påbörjade Stockholms stad arbetet med finplaneringen i området. Finplanering innebär att vi färdigställer platsen. Vi kommer till exempel att lägga kantsten och göra planteringar. Finplaneringen inleddes med färdigställande av Johanneshovsvägen, från korsningen Sandfjärdsgatan upp till Årstavägen. Därefter påbörjas arbetet med att anlägga en ny rondell vid korsningen Årstavägen, Johanneshovsvägen och Ralångsvägen.

Sist att färdigställas blir Johanneshovsvägen från och med rondellen i riktning mot Bolinders Plan, fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station. Finplaneringen beräknas ta cirka två år.

Årstastråkets första etapp beräknas vara färdigställd under våren 2020.

JM:s bostadsrätter

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe, och 60 bostadsrätter på Lindes terrass. I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, har JM byggt 76 bostadsrätter. Lägenheterna är färdigställda och inflyttade.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder bygger just nu 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Inflyttning i hyreslägenheterna inleddes sommaren 2019 och beräknas pågå till februari 2020.

Familjebostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, med start hösten 2018.

Stockholms stads bostadsförmedling

Bildgalleri

Bild på gata kantad av träd och hus. Bilar kör på gatan och människor promenerar.
Visionsbild på Mejeriet. Illustration: JM
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Bild på gata med cyklar, människor och bilar. Gatan kantas av träd och hus
Visionsbild på Lindes backe. Illustration: JM
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Visionsbild för kvarteret Rösträknaren, Linde station. Illustration: ÅWL Arkitekter
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad

  1. Lindes backe, JM, 181 bostäder. Färdigställd och inflyttad.
  2. Linde station, Familjebostäder, 187 bostäder, inflyttning pågår.
  3. Mejeriet, JM, 76 bostäder, inflyttad. Förskola med sex avdelningar i stadens regi, öppnade i början av 2018.
  4. Lindes terrass, JM, 60 bostäder, Färdigställd och inflyttad.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Skicka dina frågor och synpunkter

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad