Vy mot byggnad i rött tegel med klocka ovanför entrén, människor i rörelse, illustration.
Skolans möte med Bolidenplan. Illustration: Arkitema.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny grundskola och idrottshall i Steningeparken

Årsta

Detaljplanen är avskriven och den kommer inte att genomföras. Projektsidan kommer att avpubliceras 26 oktober 2024. I Steningeparken planerade staden för en grundskola F–9 och en fullstor idrottshall. Projektet skulle vara en del av Årstastråkets tredje etapp.

Till följd av att antalet invånare ökar finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar. Staden föreslog därför en ny grundskola F–9 och en fullstor idrottshall i Steningeparken som ligger i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen. Ambitionen var att skolgården skulle bli så grön som möjligt och anpassas till den kvarvarande delen av parken. Skolgården skulle innehålla ytor för lek och rörelse och lekutrusning, samt vara tillgänglig för allmänheten utanför skoltid. 

Planen skulle medföra att en del parkmark försvann men att viktiga delar som exempelvis lekplatsen bevarades. I planerna ingick även ett nytt promenadstråk och en utveckling av entréerna till parken. 

Bilder

Vy mot byggnad i rött tegel med upphöjd gård, i vägkorsning, illustration.
Skolans möte med Skagersvägen. Illustration: Arkitema.
Vy mot byggnad med fasad med böljande utseende, vägkorsning, illustration.
Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Illustration: Arkitema.
Gångväg som leder in i grönområde, till höger i bild syns en skolbyggnad, människor i rörelse, illustration.
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Illustration: Tengbom.
Grusyta  med sittplatser framför byggnad, människor sittande på bänkar och i rörelse, illustration.
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Illustration: Tengbom.

Tidsplan

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att planen avskrivs den 26 april 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, var byggaktör för skolan och Sisab var byggaktör för idrottshallen.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad