Vy mot byggnad i rött tegel med klocka ovanför entrén, människor i rörelse, illustration.
Skolans möte med Bolidenplan. Illustration: Arkitema.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny grundskola och idrottshall i Steningeparken

Årsta

I Steningeparken planerar staden för en grundskola F–9 och en fullstor idrottshall. Projektet är en del av Årstastråkets tredje etapp.

Till följd av att antalet invånare kommer att öka finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar. Staden föreslår en ny grundskola F-9 och en fullstor idrottshall i Steningeparken som ligger i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen. Ambitionen är att skolgården ska bli så grön som möjligt för att anpassas till den kvarvarande delen av parken. Den kommer även att innehålla ytor för lek och rörelse och lekutrusning, och vara tillgänglig för allmänheten utanför skoltid. 

Planen innebär att en del parkmark försvinner, men viktiga delar som exempelvis lekplatsen bevaras. I planerna ingår även ett nytt promenadstråk och en utveckling av entréerna till parken. 

Bilder

Vy mot byggnad i rött tegel med upphöjd gård, i vägkorsning, illustration.
Skolans möte med Skagersvägen. Illustration: Arkitema.
Vy mot byggnad med fasad med böljande utseende, vägkorsning, illustration.
Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Illustration: Arkitema.
Gångväg som leder in i grönområde, till höger i bild syns en skolbyggnad, människor i rörelse, illustration.
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Illustration: Tengbom.
Grusyta  med sittplatser framför byggnad, människor sittande på bänkar och i rörelse, illustration.
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Illustration: Tengbom.

Tidsplan

Just nu utreds möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel i dialog med Trafikverket. Vi uppdaterar tidsplanen så fort vi har mer information.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggaktör för skolan och Stockholms stad, fastighetskontoret, är byggaktör för idrottshallen.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad