Projekt Planerat

Bostäder och service vid Blackebergs torg

Blackeberg

Förslag att bygga cirka 130 nya bostäder och nya lokaler för vårdcentral, verksamhet och service vid Vinjegatan. Fastigheterna heter Norrmannen 11, Grimsta 1:5 samt Blackeberg 2:23.

Fler bilder

Projektfakta

Blackebergs torg utvecklas

Vinjegatan i Blackeberg förskjuts och rätas ut i sydvästlig riktning för att göra det möjligt med ett nytt kvarter intill torget. Det nya kvarteret ska främst bestå av bostäder men också lokaler för verksamheter. I förslaget planeras för cirka 120 bostäder.

Största andelen bostäder blir hyresrätter, cirka 20 bostäder blir bostadsrätter.

Två byggnader som idag finns på platsen behöver rivas. Innan den befintliga vårdcentralen rivs ska den nya som planeras finnas på plats.

Förlängning av centrumområdet 

Den nya bebyggelsen blir en förlängning av centrumområdet och ska stötta Blackebergs torg som är navet i stadsdelen. Stråk som finns mellan lokala mötesplatser och gröna områden ska rustas upp.

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan för projektet är:

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017
  • Samråd: 29 maj - 10 juli 2018
  • Granskning 9 oktober till 6 november 2019
  • Antagande skedde i december 2020. Detaljplanen är överklagad. 

Markägare 

Området ligger dels på mark upplåten med tomträtt (Norrmannen 11) och dels på allmän platsmark (del av Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23) som ägs av Stockholm Stad. 

Primula AB köpte 2016 tomträtten på fastigheten Norrmannen 11 av Hemfosa AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad