Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Projektfakta

400 bostäder, skola och förskola

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planeras lokaler. Utöver bostäder föreslås också en grundskola för cirka 1200 elever och en förskola med sex till åtta avdelningar.

Hammarbyhöjdens idrottsplats byggs om och flyttas till ett nytt läge. Under idrottsplatsen planeras ett parkeringsgarage som ska förse bostadskvarteren med parkeringsplatser. I anslutning till idrottsplatsen planeras en ny lekplats för både små och stora barn. Kvarvarande ekologiska samband mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och porten till Nackareservatet göras mer tillgänglig. 

Tidplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017
 • Start-PM godkändes i februari 2018
 • Ett förslag till detaljplan planeras gå ut på samråd under hösten 2021.
 • Granskning planeras tredje kvartalet 2022.
 • Antagande av detaljplanen planeras mitten av år 2023
 • Byggstart kan ske tidigast år 2025.
 • Färdigbyggt tidigast år 2029.

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för skola.
 • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
 • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Mer om stadsutvecklingsområdet

Nyheter

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Alexandra Högblom Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad