Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen, Kavelbron

Älvsjö

I kvarteret Kavelbron i Älvsjö planeras det för ny bebyggelse om cirka 100 bostäder och lokaler i fastigheternas bottenvåningar.

Projektfakta

Kvarteret Kavelbron ligger centralt i Älvsjö med en bebyggelse av villakvarter och flerfamiljshus. Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder och lokaler för centrumändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bebyggelse som, bland annat genom sin placering och utformning, kommer bidra till att utveckla området vid Johan Skyttes Väg, Sjättenovembervägen och Älvsjövägen. Inom området pågår just nu ytterligare tre detaljplaner som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Översiktsplan

Detaljplanen stämmer väl överens med stadens översiktsplan där centrala Älvsjö är markerat som ett område med mycket stora möjligheter till stadsutveckling. Det planeras och sker idag en utbyggnad av områden kring Älvsjö centrum, Älvsjövägen och Älvsjömässan. Tillkomsten av Spårväg syd och tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan kommer förstärka Älvsjös roll som regional målpunkt. I översiktsplanen markeras även Johan Skyttes Väg som en stadsgata av lokal karaktär som successivt bör utvecklas genom tillskott av ny blandad stadsbebyggelse.

Tidplan

  • Start-PM: mars 2021
  • Samråd: 19 oktober–29 november 2021
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnd: 9 juni 2022
  • Granskning: 15 mars–18 april 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: juni 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kavelbron norra möjlig gestaltning, byggnad med lokal i hörnet
Kavelbron norra. Möjlig gestaltning, byggnad med lokal i hörnet. Vy från Älvsjövägen mot söder. Bild: Robert Sandell Arkitektkontor.
Kavelbron norra möjlig gestaltning byggnad och bostadsgård
Kavelbron norra. Möjlig gestaltning byggnad och bostadsgård. Vy mot norr. Bild: Robert Sandell Arkitektkontor.
Kavelbron södra möjlig gestaltning hus C
Kavelbron södra. Möjlig gestaltning, Hus C. Vy från Sjättenovembervägen mot norr. Bild: Urban Couture Arkitekter.
Kavelbron södra möjlig gestaltning av stadsradhus
Kavelbron södra. Möjlig gestaltning av stadsradhus, hus B. I bakgrunden syns hus C. Vy från Segervägen mot sydväst. Bild: Urban Couture Arkitekter.

Kontakt

Nina Mjaaland

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Fler projekt vid Johan Skyttes väg

Läs mer om Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad