Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
Möjlig gestaltning, Hus A och Hus C. Vy från korsningen Sjättenovembervägen/Johan Skyttes Väg mot nordost. I förgrunden syns befintlig byggnad på fastigheten Kavelbron 1. Bild Urban Couture Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen, Kavelbron

Älvsjö

I kvarteret Kavelbron i Älvsjö planeras det för ny bebyggelse om cirka 100 bostäder och lokaler i fastigheternas bottenvåningar.

Projektfakta

Kvarteret Kavelbron ligger centralt i Älvsjö med en bebyggelse av villakvarter och flerfamiljshus. Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder och lokaler för centrumändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bebyggelse som, bland annat genom sin placering och utformning, kommer bidra till att utveckla området vid Johan Skyttes Väg, Sjättenovembervägen och Älvsjövägen. Inom området pågår just nu ytterligare tre detaljplaner som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Översiktsplan

Detaljplanen stämmer väl överens med stadens översiktsplan där centrala Älvsjö är markerat som ett område med mycket stora möjligheter till stadsutveckling. Det planeras och sker idag en utbyggnad av områden kring Älvsjö centrum, Älvsjövägen och Älvsjömässan. Tillkomsten av Spårväg syd och tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan kommer förstärka Älvsjös roll som regional målpunkt. I översiktsplanen markeras även Johan Skyttes Väg som en stadsgata av lokal karaktär som successivt bör utvecklas genom tillskott av ny blandad stadsbebyggelse.

Tidplan

  • Start-PM: mars 2021
  • Samråd: 19 oktober-29 november 2021
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnd: maj 2022
  • Granskning: november 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: februari 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Fler projekt vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad