Bild från Bullerbytorget taget i maj 2023. Bild: Landskapslaget.
Projekt Genomfört

Bullerbytorget sista pusselbiten i Annedal

Mariehäll

Annedal har genomgått en förändring från ett industriområde till en levande stadsdel med bostäder, skola, verksamheter, torg och flera parker samt ett promenadstråk längs Bällstaån. Stockholms stad har byggt ett aktivitetstorg vid Mariehällsskolan och Tappvägen har rustas upp. Arbetena avslutades under senhösten 2022.

Bullerbytorget - ett torg med flera funktioner

På den tidigare grusade parkeringsytan vid Mariehällsskolan har nu Bullerbytorget växt fram. Arbetena avslutades under sen höst/vinter 2022.

Torget är uppbyggt i olika terrasser och har försetts med stolar och bord, parksoffor samt platsbyggda objekt i trä.

I torgets olika ytor finns olika funktioner:

 1. Entréplatsen 
  Entréplats till Mariehällsskolan med bänkar och grupper med träd som till exempel blommande prydnadskörsbärsträd. Här finns även ett trädäck där man kan sitta och spana ut över torget.
 2. Spelplanen 
  En yta för barn som tycker om att spela, springa och tävla. Ytan har försett med en slags spelplan målad på asfalten, spelplanen har dock inget givet spel med regler utan den som vill spela får komma på sina egna regler.
 3. Scenen 
  Är en terrass för barn som tycker om att hoppa, stå på scen eller sitta och titta från läktaren. Ytan har försetts med studsmattor, scen och läktare och scenen får lite extra belysning.
 4. Yta att hänga på 
  Ytan har försetts med en hängmatta, pingisbord och bänkar.
 5. Soldäcket 
  En plats med solstolar och fasta cafémöbler. Hit kan man gå och ta med sig sin kaffe eller sitta och sola i solstolarna.
 6. Franska torget 
  En yta med grus, träd och parksoffor. Här kan man spela boule eller bara sitta i den skira lövskuggan och betrakta torget.

Vad vore ett torg utan grönska?

Torget har även fått lite grönska som består av flera olika trädarter, buskträd, perenner och lökväxter som blommar på våren, exempelvis finns;

 • Korstörne: Ett mindre träd med ljusgrönt skirt bladverk. Skiftar i ljusgult på hösten.
 • Ginnalalönn: Ett mindre flerstammigt träd med ett rumskapande växtsätt och frodigt grönt bladverk. Skiftar i orange på hösten
 • Vårkörsbär: Ett litet träd med vit blomning på våren. Skiftar i orange på hösten.
 • Tall: Vanlig svensk tall

För att skapa bästa möjliga förhållanden för växter och skapa fördröjning sker avrinningen mot Bullerbytorgets brunnar eller luftningsbrunnar in i växtbäddarnas skelettjordar.

Bullerbytorget är smalt och långt, cirka 2260 kvm.

På torget mot kvarteret Baltic 8 och mot Mariehällsskolan går en gågata som enbart ska användas för vissa leveranser till Mariehällsskolan och som angöringsgata till butiker i bottenvåning på kvarteret Baltic 8. Gågatan är en del av Bullerbytorget.

Gatuarbeten längs Tappvägen

I samband med färdigställandet av Bullerbytorget rustades Tappvägen upp med ny beläggning, övergångsställen och parkeringsfickor samt komplettering av träd. 

Tidplan

Arbetena påbörjades i september 2021 och avslutades under sen höst/vinter 2022.

Bildgalleri

Bild från Bullerbytorget taget i maj 2023. Bild: Landskapslaget.
Bild från Bullerbytorget taget i maj 2023. Bild: Landskapslaget.
Bild från Bullerbytorget taget i maj 2023. Bild: Landskapslaget.
Bild från Bullerbytorget taget i maj 2023. Bild: Landskapslaget.

Kontakt

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad