Kartbild över Riksby, Mariehäll och Ulvsunda industriområde. Planområde utmarkerat med lila linje på kartan.
Planområdet utmarkerat med lila på kartan.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nytt bostadsområde i Mariehälls företagsområde

Mariehäll

Runt 700 bostäder samt grundskola, förskolor och kontor planeras i Mariehälls företagsområde på gränsen till Mariehälls villaområde, Bromma Blocks och Ulvsunda industriområde.

700 nya bostäder, skola, förskolor och kontor i Mariehäll

Planområdet ligger i Mariehälls företagsområde och gränsar till Bromma Blocks, Ulvsunda industriområde och villastaden i Mariehäll. Syftet är att skapa en stadsdel med utbud av bostäder, parker, arbetsplatser och service. Planen möjliggör för totalt cirka 700 bostäder, skola, förskolor, park, service och kontor.

Stadsmiljön ska vara sammanhållen och det ska vara enkelt att röra sig i och till kringliggande närmiljö utanför området. Den framtida strukturen ska värna om trygga skolvägar och koppla samman Bällstaviken med Bromma flygplatsområde och Mariehäll. Det planeras för gröna mötesplatser och offentliga miljöer som ska bidra med biologisk mångfald.

Tidsplan

 • Kompletterande Start-PM: april 2023
 • Samråd: april 2025
 • Granskning: januari 2026
 • Antagande: augusti 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Castellum
 • PHO fastigheter
 • Trifam fastigheter
 • Åke Sundvall.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Viktor Hemling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 238

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad