Projekt Pågående

Nu knyter vi ihop cykelbanan på Gamla Tyresövägen

Sköndal

Gamla Tyresövägen är en viktig länk för cyklister mellan Flaten, Farsta strand och centrala Stockholm. Mellan Flatenvägen och Flygledargatan saknas det idag cykelbana, något som nu ska åtgärdas.

Projektfakta

Sträckan som ska byggas om är ganska kort, cirka 200 meter men en viktig del för att knyta ihop Stockholms södra delar med de mer centrala. Sträckan är också en viktig del för de som cykelpendlar från Tyresö och Haninge.

Idag sker cykling i blandtrafik mellan Flatenvägen och Flygledargatan. Ombyggnaden innebär att det blir enkelriktade cykelbanor på båda sidor av sträckan samt bredare gångbanor. En av anledningarna till att staden bygger enkelriktade cykelbanor är för att anpassa dem med såväl befintliga som planerade stråk i området.

Förutom mer utrymme för gående och cyklister görs också detta:

  • Busshållplatsens placering ändras något och tillgänglighetsanpassas.
  • Övergångsstället vid Flygledargatan tillgänglighetsanpassas och får en 1,5 meter bred refug för att öka trafiksäkerheten.
  • En tillfällig trappa av trä och en grusad väg gör det enklare att ta sig upp till parkeringen vid matbutiken. När kvarteret Drevern byggs kommer en permanent trappa också att byggas.
  • Längs delar av sträckan kommer också nya diken att anläggas. Tillsammans med nya träd med växtbäddar skapar det här bra motståndskraft mot kraftiga regn och översvämningar.
  • Under Tyresövägens bro kommer cykelbanorna läggas på ena sidan av pelarna och gångbanorna på andra. 
  • Taket under bron kommer att målas och bropelarna kommer att smyckas med ett speciellt bladmönster för att öka trivseln i den annars ganska hårda miljön. 
  • Slänterna kommer delvis att byggas om för att säkra mot skyfall och översvämningar. Nytt gräs och planteringar ska komma på plats.
  • Korsningar och körbanor får fortsatt rejäla bredder för att den tunga trafik som kör på platsen fortsatt ska ha god framkomlighet.

Byggstart våren 2023

Planen är att arbetet på platsen ska börja under våren 2023. Arbetet beräknas kunna vara klart vid årsskiftet 2023–2024.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad