Asfaltsplan omgiven av träbänkar och kala träd. Hus i bakgrunden, foto.
Seniorplats med träningsmöjlighet.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorplats med träningsmöjlighet i Sköndal

Sköndal

En träffpunkt utvecklas för att bli mer tillgänglig för seniorer.

Träffpunkt för seniorer tar form

På platsen kommer en träffpunkt med ett senioranpassat utegym, en sitthörna och möjlighet till att spela boule skapas. Seniorplatsen är öppen för alla och kommer att ha träningsutrustning som är särskilt anpassad till seniorer, så som utrustning för motorik-, balans- och styrkeövningar.

Projektet grundar sig i ett medborgarförslag som togs emot år 2020 och platsen beslutades efter en medborgardialog som arrangerades i samarbete med Farstas seniorverksamhet.

Kommande åtgärder

  • Asfaltsytan ersätts med grusyta
  • Parkväg med rotskador ska bli grusbelagd
  • Utegym anläggs
  • Sitthörna med nya bänkar och bord tillkommer
  • Belysning kompletteras

Tidsplan

Projektet började planeras i januari 2022 och vi förväntar oss att åtgärderna kommer att genomföras under sommaren och hösten 2022. Tidsplanen kan komma att ändras på grund av leveransförseningar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad