dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Fler hyresrätter vid Bandhagens centrum

Bandhagen

Bredvid tunnelbanespåret föreslås ca 100 nya hyresrätter. Förslaget innebär tillbyggnation av den befintliga fastigheten Ramsökaren 2, den före detta skolbyggnaden.

Projektfakta

Tillbyggnader till befintligt flerbostadshus

Öster om tunnelbanespåret planeras nya hyresrätter genom två tillbyggnader till den befintliga byggnaden. Den föreslagna tillbyggnaden ligger längs med tunnelbanespåret och bredvid en befintlig gång- och cykelväg. Med hjälp av de nya bostäderna kan detta bli en mer inbjudande plats, och en ny innergård kan skapas mellan befintlig byggnad och de tillkommande.

Fastigheten ligger precis vid tunnelbanespåret vid Bandhagen tunnelbanestation och angränsar i övrigt till Trollesundsvägen och Örbyleden. Fastigheten utgörs idag av en före detta skolbyggnad som är ombyggd till bostäder.

Byggaktör

Svenska Hus.

Tidplan

  • 2016, december: Markanvisning till Svenska Hus
  • 2017, juni: Start-PM godkändes, vilket innebär att detaljplanearbetet påbörjades.
  • 2019, kvartal 4: Samråd om detaljplanen (preliminärt).
  • 2020, kvartal 2: Granskning av detaljplanen (preliminärt).
  • 2020, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad