Kartan visar området kring Sockenplans tunnelbanestation. Planområdet ligger strax väster om tunnelbanestationen. Söder om befintligt bostadshus längs Sockenvägen och strax norr om Enskedefältets skola. Skolan syns delvis längs ner i bilden.
Karta över området. Ungefärligt planområde markeras i rosa.
Projekt Planerat

Flerbostadshus bredvid Enskedefältets skola

Enskedefältet

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 40 bostäder i flerbostadshus mellan befintlig lamell utmed Sockenvägen och Enskedefältets skola. Fastighet som berörs är del utav Jordärtskockan 9.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra för nybyggnad av cirka 40 bostäder inom del av fastigheten Jordärtskockan 9 vid Sockenplan i stadsdelen Enskedefältet. Den nya bebyggelsen kommer ligga på yta från fastighetens bostadsgård. De tillkommande bostäderna är tänkta som bostadsrätter.

Planområdet ligger mellan det befintliga lamellhuset på fastigheten och Enskedefältets skola och består av en grön gård med uppvuxna träd, umgängesytor för de boende och en parkeringsyta.

Fastigheten Jordärtskockan 9 ägs av AB Stockholmshem. Stockholmshem vill utveckla sin fastighet och har avtalat med byggaktören Viktor Hanson AB om att utveckla nya bostäder inom del av fastigheten. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM, december 2020
  • Samråd, mars 2022
  • Granskning, januari 2023
  • Antagande, maj 2023

Byggaktörer

Viktor Hanson AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad