dcsimg
Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild, hus i Sävlången. I förgrunden Arlaparken. Illustration: Sweco
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Aktuellt

Nattarbete vid Rörviksbacken

Just nu sätts det upp bullerskärmar vid Rörviksbacken. Arbetet pågår vissa vardagskvällar och nätter mellan den 7 september och 9 oktober. Arbetet planerades vara avslutat den 25 september, men det har skett vissa förseningar.

Skärmarna sätts upp för att dämpa ljudet från spårtrafiken. Arbetet måste utföras på natten eftersom spårområdet används.

De ungefärliga arbetstiderna som återstår är:
6-9 oktober, klockan 00.00 - 05.00.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ligger Norr om tvärbanan och Rörviksbacken. Kvarteret ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Stockholms stad bygger gator och passager under tvärbanan

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i detaljplanen är därför att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Den nya passagen i kvarteret Sävlången ersätter den tidigare tunneln vid Rörviksbacken. För tillfället är passagen stängd på grund av ledningsarbete. När passagen vid Rörviksbacken är avstängd hänvisar vi till passagen vid Valla Torg.

Stockholms stad ska även anlägga nya gator, med start under andra halvan av 2019. 

Stockholmshem och JM bygger bostäder

Söder om tvärbanan bygger Stockholmshem 160 hyresrätter och en förskola på egen mark. Byggnationen startade under hösten 2018. Inflyttning sker från våren/sommaren 2021. 

Stockholmshems webbplats för Sävlången och Idlången

Stockholmshems hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Byggaktören JM ska bygga 133 bostadsrätter vid Rörviksbacken i Sävlången. Byggnation kommer att ske i etapper med preliminär start under slutet av 2020.

JM:s webbplats för Rörviksbacken

Bildgalleri

Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Vy över hus med färgglad fasad. I förgrunden växtlighet och tvärbanans spår.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Flygbild över hus, grönområden och tvärbanans räls
Vy över planområdet. Bild: Sweco

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Elin Lundbäck

Projektledare, exploateringskontoret

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad