Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ligger Norr om tvärbanan och Rörviksbacken. Kvarteret ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Stockholms stad bygger gator och passager under tvärbanan

Tvärbanan har länge upplevts som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i projektet har därför varit att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Vid Rörviksbacken har Stockholms stad byggt en ny gång- och cykelbana med passage under tvärbanan som öppnade för allmänheten i december 2021. I gångtunneln finns ett konstverk som blev klart under 2022.

Stockholms stad ska även anlägga nya gator, med start under andra halvan av 2019. 

Stockholmshem och JM bygger bostäder

Söder om tvärbanan har Stockholmshem byggt två hus med 160 hyresrätter och en förskola på egen mark. Byggnationen startade under hösten 2018 och husen är nu inflyttade och klara.  Förskolan planeras vara klar våren 2022 och kommer att heta Idlången. 

Byggaktören JM ska bygga 133 bostadsrätter vid Rörviksbacken i Sävlången. Byggnation kommer att ske i etapper med start för förberedande arbeten under 2020. Första inflyttning är planerad till 2022. 

JM:s webbplats för Rörviksbacken

Bildgalleri

Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Vy över hus med färgglad fasad. I förgrunden växtlighet och tvärbanans spår.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Illustrationsplan över Rörviksbacken/Sävlången och närliggande kommande Väständaparken. Illustration: Tengbom
Illustrationsplan över Rörviksbacken/Sävlången och närliggande kommande Väständaparken. Illustration: Tengbom

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Åsa Kledzik

Exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad