Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Projekt Pågående

Flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken

Årsta

I kvarteret Sävlången, vid tvärbanan, byggs 293 lägenheter i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs också gång- och cykelvägar, nya lokalgator och nya passager under tvärbanan.

Aktuellt

Hyreshus snart färdiginflyttat

Inflyttningen i ett av Stockholmshems två hus med hyresrätter är nu nästan färdig. De sista hyresgästerna i de 82 bostäderna flyttade in i juni. Inflyttning i det andra huset planeras till hösten/vintern 2021/2022.

Sävlången på Årstastråket

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och förbättrad tillgänglighet

Kvarteret Sävlången ligger Norr om tvärbanan och Rörviksbacken. Kvarteret ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Sävlången byggs 293 nya lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Stockholms stad bygger gator och passager under tvärbanan

Tvärbanan har länge upplevts som en barriär i området som gör det svårare att röra sig mellan till exempel Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i projektet har därför varit att förbättra tryggheten och tillgängligheten i stråken mellan områdena norr och söder om tvärbanan. Från mars till oktober 2017 var tvärbanan avstängd, på grund av SL:s byte av signalsystem. Under den perioden passade staden på att bygga nya passager under tvärbanan.

Vid Rörviksbacken har Stockholms stad byggt en ny gång- och cykelbana med passage under tvärbanan som öppnade för allmänheten i december 2021.

Stockholms stad ska även anlägga nya gator, med start under andra halvan av 2019. 

Stockholmshem och JM bygger bostäder

Söder om tvärbanan bygger Stockholmshem två hus med 160 hyresrätter och en förskola på egen mark. Byggnationen startade under hösten 2018. Inflyttning sker från våren/sommaren 2021. Förskolan planeras vara klar i februari 2022 och kommer att heta Idlången. 

Stockholmshems webbplats för Sävlången och Idlången

Stockholmshems hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Byggaktören JM ska bygga 133 bostadsrätter vid Rörviksbacken i Sävlången. Byggnation kommer att ske i etapper med start för förberedande arbeten under 2020. Första inflyttning är planerad till 2022. 

JM:s webbplats för Rörviksbacken

Bildgalleri

Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Stockholmshems hyresrätter. Illustration: 3D House
Vy över hus med färgglad fasad. I förgrunden växtlighet och tvärbanans spår.
Visionsbild för JM:s bostäder i Rörviksbacken, Sävlången. Bild: JM
Illustrationsplan över Rörviksbacken/Sävlången och närliggande kommande Väständaparken. Illustration: Tengbom
Illustrationsplan över Rörviksbacken/Sävlången och närliggande kommande Väständaparken. Illustration: Tengbom

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad