dcsimg
Markeringen i kartan visar området längs Spångavägen vid Sedumbacken
Markeringen i kartan visar området längs Spångavägen vid Sedumbacken.
Projekt Planerat

Flerbostadshus utreds vid Spångavägen - Sedumbacken

Riksby

Längs Spångavägen vid Sedumbacken planeras det för ungefär 100 hyresbostäder i flerbostadshus. Området ligger nära rekreationsområden och kollektivtrafik.

Projektfakta

100 nya bostäder planeras längs Spångavägen

Stockholms stad planerar för att bygga ungefär 100 nya bostäder längs med Spångavägen. Husen planeras bli flerbostadshus och upplåtas som hyresrätt.

Området för det här projektet ingår i ett större program, centrala Bromma (Dnr: 2010-20840), där Spångavägen har identifieras som en möjlig plats för bostadsbebyggelse. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför hyresrätter i ett område där övervägande delen av bostäder består av bostadsrätter.

I planeringsarbetet ska Spångavägen även ges en tydligare inramning och karaktären av en stadsgata. Spångavägens betydelse ska bli tydligare som ett viktigt samband mellan Brommaplan och Spånga.

I projektet ska hänsyn tas till riksintresset för de Geer Morän-systemet och naturreservatet Kyrksjölöten, samt omkringliggande natur och topografi.

Projektet blir möjligt när kraftledningen, som i dagsläget sträcker sig över området tas bort, vilket beräknas kunna göras år 2022/2023.

Ändrade planer för nya flerbostadshus på Spångavägen

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Stockholmshem studerat byggnation av cirka 100 bostäder i så kallade Stockholmshus, i enlighet med markanvisning och Start-PM. Planerna på att bygga hyresbostäder i Stockholmshus har nu ändrats då utredningar och undersökningar i området visar att det inte finns förutsättningar för 100 bostäder som Stockholmshus. Nu går Stadsbyggnadskontoret och Stockholmshem vidare med att fortsätta planera för flerbostadshus på platsen, dock inte som Stockholmshus.

Preliminär tidplan

  • Den 11 november 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till AB Stockholmshem.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Samråd beräknas äga rum under kvartal 4 2019.
  • Granskning av planförslaget beräknas äga rum under kvartal 2 2020.
  • Planförslaget beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden under kvartal 3 2020.

Byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med AB Stockholmshem.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louice Persson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad