Bostadshus invid gata med gröna sluttande ytor mot gatan.  Människor i rörelse, illustration.
Visionsbild, vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan har 17 rad- och kedjehus byggts i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan har 17 rad- och kedjehus byggts i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I samband med bostadsbyggnationen rustade staden upp offentliga miljöer i området. Del av Sparrmansvägen har byggts om och fått separerade gång- och cykelbanor på bägge sidor. Del av Thunbergsgatan har byggts om och fått förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter.

Bilder

Bostadshus i kvarteret Hydrografen utmed gata, träd och gröna ytor, människor i rörelse, illustration.
Bostadshus med balkonger och uteplatser som omsluter en innergård med träd, gröna ytor och stenbelagda gångar, illustration.
Flygvy över kvarteret Hydrografen och omkringliggande bostadshus, grönområden och gator, illustration.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen började byggas i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan började byggas i februari 2016.
  • Inflyttning i kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln skedde under våren, 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Byggaktörer

Brickhouse Bostadsutveckling har byggt lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen 1 och Småa har byggt kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln. Pajed Projekt 3 AB har byggt de nya radhusen i kvarteret Fågelspindeln. Stockholms stad har byggt om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan samt trappan mellan dessa vägar.

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad