Fem kedjehus omgivna av grönska. Illustration
Flygperspektiv från söder. Illustration Parodoumo Gruppen AB
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kedjehus i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Fem nya kedjehus i form av bostadsrätter ska byggas i Backlura. Detaljplanen har fått laga kraft.

Fem kedjehus på tomt i Backlura

Förslaget gör det möjligt att bygga fem kedjehus på fastigheten Kornfibblan 8. Idag finns en fristående villa på tomten, den kommer att rivas.

Kedjehusen kommer att vara två våningar och byggas som bostadsrätter.

Stadsutveckling i Hässelby villastad

Förslaget stämmer väl med översiktsplanens skrivning om ett mer effektivt utnyttjande av marken samt möjligheter till stadsutveckling i stadsdelen.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet: 11 oktober 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: 9 september-10 oktober 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2020
  • Laga kraft: 14 januari 2021

Markägare

Fastigheten Kornfibblan 8 är i privat ägo.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggherre

Byggherre är Paraduomo Hus AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad