Vy mot flerbostadshus i nivåer, i olika färger, grönska, gångväg, människor i rörelse, illustration.
Perspektiv av hus 3, fasader mot Växthusvägen. lllustration: LINK arkitektur AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Åkermyntans centrum

Hässelby villastad

120 nya bostäder vid Åkermyntans centrum. Projektet kommer främst att beröra fastigheterna Åkermyntan 9 samt Kärrliljan 4.

Sammanlagt planeras cirka 210 nya lägenheter i varierande storlek. De nya husen är tre, fyra och fem våningar höga. Huset närmast Åkermyntans centrum kommer att vara åtta våningar.

Funktionella bostäder med god tillgänglighet

Erfarenheten har visat att behovet av funktionella bostäder med god tillgänglighet är särskilt stort i villastadsdelarna. Att komplettera med mindre flerbostadshus är ett sätt att bredda utbudet med hus som har hiss och ändamålsenliga lägenheter. Det kan vara ett sätt att ge särskilt äldre människor en möjlighet att bo kvar i den omgivning man är van vid.

Bilder

Fasader i olika färger, illustration.
Hus 3, fasader mot Växthusvägen. Illustration: LINK arkitektur AB.
Fasad i grönt, hus med fyra våningar, balkonger och terrasser, illustration.
Hus 2, fasad mot Åkermyntans centrum, med terrasser i bottenvåningen. Illustration: LINK arkitektur AB.
Flygvy över området och ny bebyggelse, illustration.
Flygvy från nordväst. Illustration: LINK arkitektur AB.

Tidsplan

  • Samråd 26 november–7 december 2016
  • Granskning 29 mars–26 april 2017
  • Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2017
  • Detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Peab och Hökerum Bygg AB.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad