Gräsmatta bakom en vik med flerbostadshus i bakgrunden. En person som cyklar, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, förskolor och handel i Norra 1

Hjorthagen, Norra Djurgården, Östermalm

I den första etappen har tio byggaktörer byggt 670 bostäder och två förskolor med sju avdelningar.

I de fyra första kvarteren har tio byggaktörer byggt 670 lägenheter och två förskolor med sju avdelningar. En fjärdedel av området är parkmark.

Gatunamnen anspelar på att området varit kunglig jaktmark. Som granne med Kungliga nationalstadsparken är kvartersnamnen hämtade från andra svenska nationalparker.

Norr om området finns en gång- och cykelbro över Husarviken.

Husen är sex våningar höga med en sjunde indragen våning mot gata. Mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken minskar bebyggelsen med en våning. Bebyggelsen har en urban karaktär, med tydlig skillnad mellan gata och gård. De gröna gårdarna innehåller bland annat lekplatser. Bostäder och utemiljö är tillgängliga för funktionshindrade.

Tidsplan

Byggstart skedde i maj 2011 med första inflyttning i oktober 2012.

Byggaktör

Byggaktörer är Svenska Hus, NCC, Familjebostäder, Järntorget, SBC Bo, Erik Wallin, Seniorgården, Viktor Hanson, Lennart Ericsson och Reinhold Gustafsson.

Vill du veta mer?

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hjorthagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad