Illustration av infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Bild: Adept & Mandaworks.
Projekt Pågående

Hjorthagsgaraget

Hjorthagen

I Hjorthagsberget finns det ett bergrum som staden vill bygga om till parkeringsgarage. Det planerade garaget ska rymma upp till 1 300 parkeringsplatser.

Projektfakta

Nytt garage i Hjorthagsberget

I Hjorthagsberget finns ett bergrum som ska byggas om till parkeringsgarage. Garaget ska rymma upp till 1 300 parkeringsplatser. 

Brist på parkeringsplatser

Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på gator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom områdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten.

Planområdet

Detaljplanen vann laga kraft 18 november 2018. 

Bygg- och plantjänsten

Stockholm Parkering bygger

Stockholm parkering kommer att äga, bygga och driva Hjorthagsgaraget. Se mer info här: 

Hjorthagsgaraget, Stockholms parkerings webbplats (extern länk)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Jens Nilheim

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad