Högt lägenhetshus med balkonger. Människor som går på trottoar och bilar som kör på bilväg. Träd och gräsytor. Visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

70 bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

I Högdalen, utmed Sjösavägen, har ett punkthus med 70 lägenheter byggts. Bostäderna är inflyttade och klara.

Utmed Sjösavägen har ett punkthus med 70 bostäder färdigställts. Byggnaden är placerad nära korsningen till Trollesundsvägen, i fastigheten Bänkskåpet 2. Planområdet ligger på en bergknalle och huset är placerat längs gatan för att minska intrånget på platsen.

Upprustning av Önskehemsstråket

Stockholms stad genomför en upprustning av Önskehemsstråket, mellan Sjösavägen och Högdalen. Stråket och parken får bland annat nya planteringar och ny utrustning.

Upprustning sker i hela parkområdet, från Sjösavägen förbi fotbollsplanen och ner till Högdalens fritidsgård. Arbetet sker punktvis och då kan de delarna av parken stängas av. Parken hålls öppen i så stor utsträckning som möjligt medans arbete sker.

Arbetet var klart våren 2023. Stadens entreprenör är Svevia.

Tidsplan

  • Detaljplanen laga kraft: 2017–01–13
  • Byggstart Riksbyggen: februari 2020
  • Inflyttning: december 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad