Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Gösta Ekmans väg

Hägersten

Området vid Gösta Ekmans väg i Hägersten ska utvecklas med cirka 70 nya bostäder i ett service- och kollektivtrafiknära läge.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att utveckla delar av Gösta Ekmans väg med ny bostadsbebyggelse i ett service- och kollektivtrafiknära läge och skapa förutsättningar för goda och varierade boendekvaliteter med närhet till attraktiva naturområden. I planen föreslås cirka 70 nya bostäder som avses upplåtas med hyresrätt.

Planområdet är beläget vid Gösta Ekmans väg i Hägersten med närhet till Axelsbergs centrum och tunnelbanestation. Detaljplanen omfattar fastigheten Spöksonaten 1 och del av Hägersten 1:1. Området är cirka 6500 kvadratmeter stort och gränsar i öster mot fastigheten Spöksonaten 2 och i väster mot fastigheten Advent 1.

Preliminär tidplan

Start-PM: 26 maj 2021
Samråd: september, 2023
Granskning: kvartal 2, 2024
Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4, 2024

Byggaktör

HEBA Fastighets AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Viktor Hemling

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad