Lägenhetshus med balkonger. BIlväg med parkerade bilar och grönområden samt träd. Skiss.
Utformningen av huset har hämtat inspiration från den befintliga bebyggelsen i området. Skiss: Erséus Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Skulptörvägen

Johanneshov

I kvarteret Bysten i Johanneshov har Borätt byggt ett punkthus i 12 våningar med totalt 48 lägenheter.

AB Borätt har byggt ett punkthus med 48 lägenheter vid Skulptörvägen. Huset har 12 bostadsvåningar, en teknikvåning och ett garage under mark.

Utseende som passar in med nuvarande hus

Husen i närområdet är från 1940-talet, både lamellhus i 3-4 våningar och punkthus i 9 våningar. Det nya bostadshuset har utformats så att det passar in i och kompletterar den äldre bebyggelsen på ett fint sätt. Huset är uppdelat i olika höjder och volymer så att det upplevs som mindre massivt.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad