Visualisering av förslaget med vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Visualisering av förslaget med vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Projekt Planerat

Karlsviks strand, söder om Hökarängsbadet

Larsboda

790 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg planeras intill Hökarängsbadet, vid Drevviken i Farsta. Förslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta.

Pågående arbeten

Bilder i samrådsförslag

Flygvy över Karlsviks strand, sett från norr. Landskapslaget
Bostadsgård i kvarter B. Illustration Arkitema
Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget
Vy från Hökarängsbadet vid förskola i kvarter E. Illustration Land
Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhusen i kvarter A. Illustration Kjellander Sjöberg
Vy mot förskolan från gården. Illustration PE Landskap_Max arkitekter_webb
Vy mot gatuhus i kvarter B. Illustration Arkitema
Visualisering av förslaget med vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Visualisering av förslaget med vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Vy mot skogshusen i kvarter C. Illustration Jägnefält Milton
Vy mot skolans rundade hörn. Illustration Norconsult
Vy Perstorpsvägen norrut vid kvarter D. Illustration Jägnefält Milton
Vy över torget från skolstråket bakom kvarter B. Illustration Land

Projektfakta

Karlsviks strand

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 790 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och parker i området. Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder till 2020, samt ingår i tunnelbanans influensområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö är tanken att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Viktiga rekreationsområden längs Drevviken utvecklas.

Området

I översiktsplanen för Stockholm lyfts fyra områden fram, som är särskilt viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Farsta stadsdelsnämndsområde har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum. 

I närheten pågår flera stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Perstorp längs Drevvikens strand. Vid det före detta sjukhemmet planeras det för cirka 700 bostäder, förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av lägenheterna kommer att bli studentbostäder.

Läs mer om utvecklingen vid f.d. Farsta sjukhem på projektet Perstorps webbplats.

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem, Stockholm Växer

Tidplan

Start-PM 3:a kvartalet 2015
Synpunkter från programsamrådet inarbetas 3:e kvartalet 2015 
Samråd 8 oktober - 26 november 2019
Granskning: hösten 2022

Markanvisade byggaktörer

  • Veidekke
  • Småa/ALM Equity
  • Wallenstam
  • SISAB
  • Stockholm Parkering

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Pressansvarig, exploateringskontoret

Pågående arbeten

Uppdaterad