Vy från parken med skolan i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Vy från parken med skolan i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Projekt Planerat

Karlsviks strand, söder om Hökarängsbadet

Larsboda

780 bostäder, skola, förskolor, lokaler, parker och torg planeras intill Hökarängsbadet, vid Drevviken i Farsta.

Projektfakta

Karlsviks strand

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 780 bostäder, en F-6 skola, två förskolor, ett parkeringshus, ett strandcafé samt ett allmänt torg och parker i området. Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder i tunnelbanans närområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö är tanken att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Viktiga rekreationsområden längs Drevviken utvecklas.

Området

I översiktsplanen för Stockholm lyfts fyra områden fram, som är särskilt viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Farsta stadsdelsnämndsområde har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum. 

I närheten pågår flera stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Perstorp längs Drevvikens strand. Vid det före detta sjukhemmet planeras det för cirka 700 bostäder, förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av lägenheterna kommer att bli studentbostäder.

Läs mer om utvecklingen vid f.d. Farsta sjukhem på projektet Perstorps webbplats.

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem, Stockholm Växer

Tidplan

 • Start-PM: kvartal 3, 2015
 • Synpunkter från programsamrådet inarbetas kvartal 3, 2015 
 • Samråd: 8 oktober - 26 november 2019
 • Granskning: 14 december 2022 – 1 mars 2023.
 • Antagande: preliminärt kvartal 2, 2023

Markanvisade byggaktörer

 • Veidekke
 • Småa/ALM Equity
 • Wallenstam
 • SISAB
 • Stockholm Parkering

Pågående arbeten

Bilder i granskningsförslag

Flygvy över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand, ovan i bild syns Telestaden. Illustration: Landskapslaget
Flygvy över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand, ovan i bild syns Telestaden. Illustration: Landskapslaget
Illustrationsplan över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand Illustration: Land
Illustrationsplan över det bearbetade planförslaget för Karlsviks strand Illustration: Land
Vy över torget, i fonden syns kvarter A. Illustration: Land
Vy över torget, i fonden syns kvarter A. Illustration: Land
Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhusen i kvarter A. Illustration: Kjellander Sjöberg
Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhusen i kvarter A. Illustration: Kjellander Sjöberg
Vy från Ågesta broväg mot kvarter B. Illustration: Arkitema
Vy från Ågesta broväg mot kvarter B. Illustration: Arkitema
Vy över förskolan. Illustration: PE Landskap/Max arkitekter
Vy över förskolan. Illustration: PE Landskap/Max arkitekter
Vy mot skolan från Perstorpsvägen. Illustration: Norconsult.
Vy mot skolan från Perstorpsvägen. Illustration: Norconsult.
Ekebergabacken med kvarter D i fonden samt parkeringshus och fördelningsstation till höger i bild. Illustration: Gravity
Ekebergabacken med kvarter D i fonden samt parkeringshus och fördelningsstation till höger i bild. Illustration: Gravity
Bebyggelsen vid Hökarängsbadet med kvarter C till vänster, kvarter D i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Bebyggelsen vid Hökarängsbadet med kvarter C till vänster, kvarter D i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Perstorpsvägen med kvarter E till vänster, kvarter D i fonden och befintliga hus i Perstorp till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Perstorpsvägen med kvarter E till vänster, kvarter D i fonden och befintliga hus i Perstorp till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Vy från parken med skolan i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Vy från parken med skolan i fonden och kvarter E till höger. Illustration: Jägnefält Milton
Vy mot Hökarängsbadet med Farstastråket och kvarter C till höger i bild. Illustration: Land
Vy mot Hökarängsbadet med Farstastråket och kvarter C till höger i bild. Illustration: Land

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad