dcsimg
Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget
Projekt Planerat

Karlsviks strand, söder om Hökarängsbadet

Larsboda

750 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg planeras intill Hökarängsbadet, vid Drevviken i Farsta. Förslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta.

Bilder i samrådsförslag

Flygvy över Karlsviks strand, sett från norr. Landskapslaget
Bostadsgård i kvarter B. Illustration Arkitema
Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget
Vy från Hökarängsbadet vid förskola i kvarter E. Illustration Land
Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhusen i kvarter A. Illustration Kjellander Sjöberg
Vy mot förskolan från gården. Illustration PE Landskap_Max arkitekter_webb
Vy mot gatuhus i kvarter B. Illustration Arkitema
Vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Vy mot husen i kvarter C från Hökarängsbadet. Illustration Jägnefält Milton
Vy mot skogshusen i kvarter C. Illustration Jägnefält Milton
Vy mot skolans rundade hörn. Illustration Norconsult
Vy Perstorpsvägen norrut vid kvarter D. Illustration Jägnefält Milton
Vy över torget från skolstråket bakom kvarter B. Illustration Land

Projektfakta

Karlsviks strand

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 750 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och parker i området. Karlsviks strand utgör en viktig del av målet om 40 000 bostäder till 2020, samt ingår i tunnelbanans influensområde. Utöver att åstadkomma en kvalitativ stadsutveckling med bostäder i en attraktiv miljö är tanken att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Viktiga rekreationsområden längs Drevviken utvecklas.

Tidplan

Start-PM 3:a kvartalet 2015
Synpunkter från programsamrådet inarbetas 3:e kvartalet 2015 
Samråd 8 oktober - 26 november 2019

Markanvisade byggaktörer

  • Veidekke
  • Småa/ALM Equity
  • Wallenstam
  • SISAB
  • Stockholm Parkering

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad