dcsimg
Flygperspektiv från söder på kedjehusen. Illustration Parodoumo Gruppen AB
Flygperspektiv från söder. Illustration Parodoumo Gruppen AB
Projekt Planerat

Kedjehus i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Förslaget gör det möjligt att bygga fem kedjehus i form av bostadsrätter. Fastigheten som berörs heter Kornfibblan 8 och ligger i Backlura.

Projektfakta

Fem kedjehus på tomt i Backlura

Förslaget gör det möjligt att bygga fem kedjehus på fastigheten Kornfibblan 8. Idag finns en fristående villa på tomten, den kommer att rivas.

Kedjehusen kommer att vara två våningar och byggas som bostadsrätter.

Stadsutveckling i Hässelby villastad

Förslaget stämmer väl med översiktsplanens skrivning om ett mer effektivt utnyttjande av marken samt möjligheter till stadsutveckling i stadsdelen.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet: 11 oktober 2018
  • Samråd: andra kvartalet 2019
  • Granskning: 9 september-10 oktober 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2020

Markägare

Fastigheten Kornfibblan 8 är i privat ägo.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad