• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kymlingestråket – ett nytt cykelstråk i Järva

Kista

Ett viktigt cykelstråk i Järva är Kymlingestråket, ett nytt pendlingsstråk utmed Kymlingelänken. Det binder samman Norra Järvastråket och Kista med de befintliga cykelvägarna i Rinkeby och Rissne vidare in mot Stockholms innerstad.

Det nya Kymlingestråket är numera en viktig del av cykelbanesystemet, och länken för Kymlingestråket över Järvafältet är prioriterad för cyklister och är inte i första hand en kombinerad gång- och cykelväg. Om man vill promenera finns det gångstråk som går över fältet.

Syftet har varit att öka trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor mellan gång- och cykeltrafikanter genom att utforma denna del av Kymlingestråket enbart för cyklister. Ingen allmän biltrafik trafikerar Järvafältet och därmed finns inga delar av sträckan där cyklister och bilister möts, vilket gör att säkerheten för cyklister bedöms vara mycket hög. Bredden på Kymlingestråket är genomgående fyra meter.

Inom Cykelplan Järva har flera åtgärder genomförts. Bland annat har nya cykel- och gångstråk skapats och gamla stråk har rustats upp (till exempel Järvafältet, Tensta-Rinkebystråket och Norra Järvastråket). En ny cykelvägvisningsplan och en ny plan för cykelparkeringar har tagits fram.

En ny gång- och cykelväg har byggts utmed en del av Tenstavägen och gång- och cykelvägen längs Ärvingevägen har breddats. De hinder som har funnits på gång- och cykelvägnätet har tagits bort.

Vid Igelbäcken går cykelvägen över en bro och därefter kopplas cykelvägen ihop med gång- och cykelvägen under bron för E18 samt Norra Järvastråket. Hela cykelvägen har belagts med asfalt för en god standard för pendlingscyklister. Projektet har kostat 1,6 miljoner att genomföra.

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

En cykelplan för Järva har tagits fram inom projektet Hållbara Järva. I Cykelplan Järva har viktiga pendelstråk identifierats och åtgärder föreslagits. Då Kista har stor potential för att bli en plats där fler tar cykeln till jobbet så har Kymlingestråket varit ett av de prioriterade pendlingsstråken i staden. Utbyggnaden av Kymlingestråket har gjort det enklare för cyklister att ta sig fram och tillbaka från Kista i synnerhet, men även till övriga Järvaområdet.

Projektet var klart 2013

De nya planerna för cykelvägvisning och cykelplanering samt bygget vid Ärvingevägen stod klart 2013.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Kista

Uppdaterad