Höghus i trä. Illustration: Arthur Buchardt.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

40-våningar högt kontorshus i trä planeras i Kista

Kista

I förslag till detaljplan planeras ett 140 meter högt kontorshus i trä vid Nolsögatan vid E4 i Kista. Byggnationen ligger inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista.

I den nya detaljplanen föreslås 40 våningar i en 140 meter hög byggnad i trä uppföras. Den nya byggnaden ska även ha en bra komposition till det befintliga höghuset Victoria Tower samt övriga befintliga och planerade höghus i Kista.

Syftet är även att skapa offentliga rum invid kontorshuset, till exempel genom att skapa ett torg eller annan mötesplats som samspelar med höghuset.

Den nya byggnaden föreslås innehålla lokaler för kontor. Även lokaler för hotell, verksamheter och service kommer utredas under planprocessen. Förslaget innebär ett tillskott av arbetsplatser och möjliggör för stadsutveckling i Kista och ligger i linje översiktsplanens mål.

På området finns det i dag en parkeringsplats, där byggnaden planeras uppföras. Ett högt hus påverkar stadens siluett och kommer att vara synligt på långt avstånd. Under planprocessen kommer flertalet knäckfrågor att behöva hanteras, bland annat buller, vind, påverkan på omkringliggande bebyggelse och risk från befintlig kraftledning samt E4:an.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i november 2023. Därmed startade planarbetet.
  • Samråd planeras äga rum under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Marken inom kvarteret Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. Exploateringsnämnden markanvisade området till Stockholm Wood Tower AB den 19 oktober 2023.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 273 38

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad