dcsimg
tecknad översiktskarta där planområdet markerats med röd streckad linje
Planområdet markerat med röd streckad linje
Projekt Planerat

Lägenheter i Bagarmossen

Bagarmossen

Cirka 60 nya bostäder kan byggas då befintlig vattenskadad byggnad rivs. Förslaget berör fastigheten Jordbruksministern 3 i Bagarmossen.

Projektfakta

Cirka 60 lägenheter i Bagarmossen

Förslaget innebär att cirka 60 lägenheter kan byggas i nordvästra Bagarmossen. Förslaget, som består av tre punkthus på fyra till sex våningar, kommer att bearbetas och byggnadernas antal, placering och volym ska studeras i det fortsatta planarbetet.

Planområdet är cirka 3 800 kvadratmeter och ligger ungefär 800 meter från Bagarmossens tunnelbanestation.

Bidrag till Stockholms bostadsmål

Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen samt programmet för Bagarmossen och Skarpnäck och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Ur ett trygghetsperspektiv bedöms det vara positivt med ny bebyggelse och fler som rör sig i området. Platsen har goda förutsättningar att skapa attraktiva bostäder med tillgång till service och kollektivtrafik samt direkt anknytning till grönområde.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018.
  • Plansamråd: första kvartalet 2019
  • Granskning: tredje kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019

Markägare

Fastigheten Jordbruksministern 3 ägs av Rikshem Specialboende AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alayat Ays

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad