Perspektivbild ovanifrån på bebyggelsevolymen samt gården, illustration.
Perspektivbild på bebyggelsevolymen samt gården. Illustration: Esencial arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter i Bagarmossen

Bagarmossen

Cirka 65 nya bostäder kan byggas då befintlig vattenskadad byggnad rivs. Förslaget berör fastigheten Jordbruksministern 3 i Bagarmossen. Planen har fått laga kraft.

Projektfakta

Cirka 65 lägenheter i Bagarmossen

Förslaget innebär att cirka 65 lägenheter kan byggas i nordvästra Bagarmossen. Byggnaden har fem våningar och ska utföras med trästomme och träfasad samt detaljer i rött tegel, betong och metall.

Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter och ligger ungefär 800 meter från Bagarmossens tunnelbanestation.

Bidrag till Stockholms bostadsmål

Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen samt programmet för Bagarmossen och Skarpnäck och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Ur ett trygghetsperspektiv bedöms det vara positivt med ny bebyggelse och fler som rör sig i området. Platsen har goda förutsättningar att skapa attraktiva bostäder med tillgång till service och kollektivtrafik samt direkt anknytning till grönområde.

Tidplan

  • Planen fick laga kraft den 11 maj 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige:kvartal 1 2023
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: november 2022
  • Granskning: 22 juni – 30 augusti 2022

Markägare

Fastigheten Jordbruksministern 3 ägs av Rikshem Specialboende AB.

Rikshems webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Tredimensionell modell
Den 3-dimensionella modellen är en visualisering av information i samrådshandlingarna på Bygg- och plantjänsten.

Tredimensionell modell av Jordbruksministern 3

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad