dcsimg
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. I detaljplanen Hydrografen ingår kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

55 lägenheter och 17 rad- och kedjehus

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan byggs 17 rad- och kedjehus i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp offentliga miljöer. Sparrmansvägen byggs om längs hela sin sträckning genom planområdet och förses den med två medlöpande cykelbanor. Thunbergsgatan byggs delvis om i en ny sträckning ned mot Sparrmansvägen. Den delen av gatan stängdes av för allmän trafik i samband med byggstarten för radhusen 2016. Gatan planeras vara färdigställd våren 2018 och därmed återigen kunna trafikeras. Trappan som förbinder Thunbergsgatan med Sparrmansvägen ersätts av en ny. Under byggtiden hänvisas gående till den befintliga trappan från Sparrmansvägen, närmare mot Olaus Magnus väg.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen började byggas i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan började byggas i februari 2016.
  • Inflyttning i kvarteret Hjulspindeln planeras ske i mars, 2019.
  • Bostäderna i kvarteret Fågelspindeln planeras vara klara under våren av 2020.

Byggnationen av rad- och kedjehusen vid Sparrmansvägen har försenats. Enligt tidigare tidplan skulle de två kvarteren färdigställas i slutet av 2017. Läs mer om projektet på: Småa - Vita staden

Byggaktörer

Brickhouse Bostadsutveckling har byggt lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen 1 och Småa bygger rad- och kedjehus längs Thunbergsgatan. Stockholms stad rustar upp och bygger om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan samt trappan mellan dessa vägar.

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annsofie Kämpe

Entreprenadingenjör, Småa AB

Sara Andersson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad