dcsimg
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. I detaljplanen Hydrografen ingår kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

55 lägenheter och 17 rad- och kedjehus

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan byggs 17 rad- och kedjehus i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I samband med bostadsbyggnationen rustar staden upp offentliga miljöer i området. Del av Sparrmansvägen har byggts om och fått separerade gång- och cykelbanor på bägge sidor samt förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter. Del av Thunbergsgatan har byggts om och fått förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter. Det återstår en del arbeten på Thunbergsgatan. Dessa kommer att slutföras när byggnationerna av husen i kvarteret Fågelspindeln är färdigställda. Trappan som förbinder Thunbergsgatan med Sparrmansvägen har ersatts med en ny.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen började byggas i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan började byggas i februari 2016.
  • Inflyttning i kvarteret Hjulspindeln skedde under våren, 2019.

Byggnationen av rad- och kedjehusen vid Sparrmansvägen har försenats. Läs mer om projektet på: Småa - Vita staden

Byggaktörer

Brickhouse Bostadsutveckling har byggt lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen 1 och Småa bygger rad- och kedjehus längs Thunbergsgatan. Stockholms stad rustar upp och bygger om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan samt trappan mellan dessa vägar.

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jacob Ernström

Projektchef, Småa AB

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad