Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan har 17 rad- och kedjehus byggts i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

Projektfakta

55 lägenheter och 17 rad- och kedjehus

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan har 17 rad- och kedjehus byggts i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I samband med bostadsbyggnationen rustade staden upp offentliga miljöer i området. Del av Sparrmansvägen har byggts om och fått separerade gång- och cykelbanor på bägge sidor. Del av Thunbergsgatan har byggts om och fått förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter. 

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen började byggas i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan började byggas i februari 2016.
  • Inflyttning i kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln skedde under våren, 2019.

Byggaktörer

Brickhouse Bostadsutveckling har byggt lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen 1 och Småa har byggt kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln. Pajed Projekt 3 AB har byggt de nya radhusen i kvarteret Fågelspindeln. Stockholms stad har byggt om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan samt trappan mellan dessa vägar.

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad