Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Projekt Pågående

Lägenheter och radhus vid Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. I detaljplanen Hydrografen ingår kvarter Hydrografen 1 i korsningen Finn Malmgrens Väg och Sparrmansvägen samt de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln längs Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen.

Projektfakta

55 lägenheter och 17 rad- och kedjehus

I korsningen Finn Malmgrens väg och Sparrmansvägen, vid kvarteret Hydrografen, har ett bostadshus med 55 lägenheter byggts. Längs med Thunbergsgatan har 17 rad- och kedjehus byggts i de nya kvarteren Hjulspindeln och Fågelspindeln.

I samband med bostadsbyggnationen rustade staden upp offentliga miljöer i området. Del av Sparrmansvägen har byggts om och fått separerade gång- och cykelbanor på bägge sidor. Del av Thunbergsgatan har byggts om och fått förbättrad framkomlighet för gångtrafikanter. 

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014.
  • Lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen började byggas i maj 2015 och färdigställdes i slutet av 2017.
  • Rad- och kedjehusen längs Thunbergsgatan började byggas i februari 2016.
  • Inflyttning i kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln skedde under våren, 2019.

Byggaktörer

Brickhouse Bostadsutveckling har byggt lägenhetshuset i kvarteret Hydrografen 1 och Småa har byggt kedjehusen i kvarteret Hjulspindeln. Pajed Projekt 3 AB har byggt de nya radhusen i kvarteret Fågelspindeln. Stockholms stad har byggt om Sparrmansvägen och Thunbergsgatan samt trappan mellan dessa vägar.

Bildgalleri

Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Kvarteret Hydrografen
Vy över hus och gata. Barn som leker och cyklar, samt en hund.
Visionsbild vy från Sparrmansvägen, illustration: Equator Stockholm
Kartbild där Hydrografen är markerat med gult
Planområde Hydrografen illustration

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad