dcsimg
Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.
Vy över byggnaden ifrån söder, ÅWL Arkitekter.
Projekt Planerat

Lägenheter vid Backtimjegränd

Hässelby Villastad

I hörnet av Backtimjegränd och Rädisvägen i Hässelby Villastad föreslås 63 nya lägenheter.

Projektfakta

Förslag att bygga 63 lägenheter

Förslag till detaljplan för att bygga 63 nya lägenheter i varierande storlekar på fastigheten Backtimjan 1 och del av Hässelby Villastad 14:35 i stadsdelen Hässelby Villastad. Lägenheterna blir bostadsrätter.

Huset får 4 våningsplan samt inredd vind med intilliggande markparkering. Förgårdsmark skapas längs både Backtimjegränd och Rädisvägen. Husets och förgårdsmarkens utformning och husets möte med gatan ska utredas vidare.

Mer blandad bebyggelse

Planen skapar möjlighet för nya lägenheter i ett område som domineras av låga radhus. Den nya byggnaden bidrar därmed till att komplettera radhusområdet med en mer blandad bebyggelse.

Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och med goda boendemiljöer.

Preliminär tidplan

 • Start -PM i samhällsbyggnadsnämnden 21 december 2017
 • Samråd 27 augusti – 8 oktober 2019
 • Granskning Q4 2018
 • Antagande i SBN Q1 2019

Aktörer och ägare

Stockholms Kommun äger marken. Byggherre är AB Borätt som fått markanvisning 2016-02-02.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Perspektiv från Rädisvägen, ÅWL Arkitekter.
Perspektiv från Rädisvägen, ÅWL Arkitekter.
Förslaget sett från gräsytan norr om planområdet,   ÅWL Arkitekter.
Förslaget sett från gräsytan norr om planområdet, ÅWL Arkitekter.
Byggnaden och carporten sedd från Backtimjegränd,    ÅWL Arkitekter.
Byggnaden och carporten sedd från Backtimjegränd, ÅWL Arkitekter.
Illustrationsplan, ÅWL Arkitekter.
Illustrationsplan, ÅWL Arkitekter.

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad