Den nya byggnaden sedd ifrån Backtimjegränd i sydöst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Den nya byggnaden sedd ifrån Backtimjegränd i sydöst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Lägenheter vid Backtimjegränd

Hässelby Villastad

I hörnet av Backtimjegränd och Rädisvägen i Hässelby Villastad föreslås 78 nya lägenheter.

Projektfakta

Förslag att bygga 78 lägenheter

Planförslaget består av en byggnadsvolym uppdelad på tre trapphus. För två av trapphusen har volymen fyra våningar. För ett av trapphusen har volymen fyra våningar plus inredd vind. För den inredda vinden har sadeltaket fönsterkupor samt balkonger till lägenheterna på vinden.

Förslaget innehåller markparkering med 30 platser för bilar. Förslaget innebär också att befintlig återvinningsstation samt befintlig gångväg ges nya placeringar utanför planområdet.

Mer blandad bebyggelse

Planen skapar möjlighet för nya lägenheter i ett område som domineras av låga radhus. Den nya byggnaden bidrar därmed till att komplettera radhusområdet med en mer blandad bebyggelse.

Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och med goda boendemiljöer.

Preliminär tidplan

  • Start -PM i samhällsbyggnadsnämnden 21 december 2017
  • Samråd 27 augusti – 8 oktober 2019
  • Granskning 16 september – 13 oktober 2020
  • Antagande i SBN 10 december 2020

Aktörer och ägare

Stockholms Kommun äger marken. Byggherre är AB Borätt som fått markanvisning 2016-02-02.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Perspektiv från Rädisvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Perspektiv från Rädisvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Den nya byggnaden sedd norrifrån. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Den nya byggnaden sedd norrifrån. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad