Den nya byggnaden sedd ifrån Backtimjegränd i sydöst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Den nya byggnaden sedd ifrån Backtimjegränd i sydöst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Lägenheter vid Backtimjegränd

Hässelby Villastad

Nu byggs 78 lägenheter i hörnet av Backtimjegränd och Rädisvägen i Hässelby Villastad. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Byggnation av 78 lägenheter

Den antagna planen består av en byggnadsvolym uppdelad på tre trapphus. För två av trapphusen har volymen fyra våningar. För ett av trapphusen har volymen fyra våningar plus inredd vind. För den inredda vinden har sadeltaket fönsterkupor samt balkonger till lägenheterna på vinden.

Planen innehåller markparkering med 30 platser för bilar. Dessutom ska befintlig återvinningsstation samt befintlig gångväg ges nya placeringar utanför planområdet.

Mer blandad bebyggelse

Den antagna detaljplanen ger möjlighet för nya lägenheter i ett område som domineras av låga radhus. Den nya byggnaden bidrar därmed till att komplettera radhusområdet med en mer blandad bebyggelse.

Planförslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och med goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 2 juni 2022.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 21 december 2020.
  • Granskning 16 september – 13 oktober 2020

Byggaktör

Byggherre är AB Borätt 
AB Borätt webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Perspektiv från Rädisvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Perspektiv från Rädisvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Den nya byggnaden sedd norrifrån. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Den nya byggnaden sedd norrifrån. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad